Language: Currency: Key:
SKU/Product CodeName/Shop/Images/Full DescriptionImageSRP
(EUR)
CP
(EUR)
VP
(EUR)
VP10
(EUR)
VP50
(EUR)
VP100
(EUR)
VP500
(EUR)
VP1000
(EUR)
DocCE
CM_DIY CommManager DIY - Do It Yourself (DIY/OEM)
CommManager DIY - Do It Yourself (DIY/OEM) 582 0 0 0 0 0 0 0 -
Description
 • complete security system with SMS notifications, 21 security zones, remote control
 • 48 programmable digital inputs for switches and alarm sensors
 • build in roller, gates, shadow awnings, doors drives controller (max 35) in Somfy/Direct standard
 • RS485 interface for eHouse1 data bus (supervision of "eHouse 1" controllers)
 • Ethernet interface for direct control (over LAN, WiFi, WAN, Internet)
 • GSM module for security system notifications and SMS remote control
 • various alarm types: Early Warning Horn, Alarm Horn, Alarm Light Signal, Alarm Monitoring device
 • alternative usage of outputs in a single mode (Compatible with RoomManager, max 80)
 • Advanced Scheduler for unattended events execution
 • TCP/IP server for up to 5 concurrent monitoring clients
 • TCP/IP client for EthernetHouse (eHouse 2) devices
 • four alarm level mask events
 • up to 24 rollers programs definition with security zone selection
 • status UDP broadcast for control panels
 • SPI, I2C interfaces for future development


CommManager inteligentny dom Ethernet eHouse - sterownik napędów i zabezpieczeń
eHouse4Ethernet CommManager at manufacturer web page.
eHouse4Ethernet Home Automation Documentation


EnglisheHouse Home Automation - CommManager
PolishInteligentny Dom eHouse - CommManager
Dochttp://www.isys.pl/download/ehouse-lan-catalog-pl.pdf
http://www.isys.pl/download/ehouse-lan-catalog-en.pdf
http://www.isys.pl/download/Ethernet-eHousePL.pdf
http://www.isys.pl/download/Ethernet-ehouseEN.pdf
http://www.isys.pl/ehouse,inteligentny_dom_budynek_modul_komunikacyjny.htm
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/samodzielne-wykonanie-profesjonalnej-mini-rozdzielni-pojedynczego-segmentu-instalacji-inteligentnego-domu-ehouse/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-domu-ehouse-samodzielna-instalacja-commmanageralevelmanagera/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/c/ehouse4ethernet/
Ext Dochttp://www.isys.pl/download/ehouse-lan-catalog-pl.pdf
http://www.isys.pl/download/ehouse-lan-catalog-en.pdf
http://www.isys.pl/download/Ethernet-eHousePL.pdf
http://www.isys.pl/download/Ethernet-ehouseEN.pdf
FeaturesZłącze Ethernet do sterowania i integracji
24 strefy zabezpieczeń (maska uprawnień dla każdego wejścia alarmowego i wyjścia alarmowego)
24 programy napędów wraz ze strefą zabezpieczeń
128 pozycji terminarza/kalendarza
obsługę modułu SMS/GSM do powiadomień SMS z systemu alarmowego oraz sterowanie przez SMS
Firmware Resourceszarządzanie systemu automatyki budynku eHouse RS-485
24 strefy zabezpieczeń (maska uprawnień dla każdego wejścia alarmowego i wyjścia alarmowego)
12 programów pomiarowych/regulacyjnych
24 programy napędów wraz ze strefą zabezpieczeń
128 pozycji terminarza/kalendarza
obsługa obioru zdarzeń sterujących i nadawania powiadomień SMS
Klient/Server TCP IP
Hardware Resourcesinterfejs Ethernet (10Mb)
interfejs RS-485 (do zarządzania systemem eHouse RS-485)
36 par wyjść inteligentnych binarnych (open, close, stop, n/a) do sterowania napędami w standardzie Somfy lub bezpośrednimi serwami. Opcjonalnie 77 wyjść on/off (tryb LevelManagera). Wyjścia posiadają drivery dla przekaźników (5..24V)
48 inteligentnych wejść cyfrowych (on/off) z funkcjami alarmowymi (0..3v3)
wyjścia alarmowe z przekaźnikami (syrena, światło ostrzegawcze, wczesne ostrzeganie, monitoring)
opcjonalny moduł GSM/SMS
15 inteligentnych wejść pomiarowych ADC (0..3v3)
12 programów regulacyjno/pomiarowych
Złącza:
- Wyjścia 2*IDC-50 do podłączenia bezpośredniego modułów przekaźnikowych taśmą płaską
- Wejścia IDC-50F do podłączenia modułu gniazd 48*RJ-12
InterfacesRS-485 Full Duplex (115200) eHouse RS-485
RS-232TTL (GSM)
I2C (internal)
SPI (internal)
SMS/GSM
I/O77 wyjść inteligentnych cyfrowych (on/off). Opcjonalnie tryb pracy sterowania napędami (pary wyjść - open, close, stop, n/a) w standardzie Somfy lub bezpośrednimi silnikami). Wyjścia posiadają drivery dla przekaźników (5..24V)
48 inteligentnych wejść cyfrowych (on/off) z funkcjami alarmowymi (0..3v3)
4*wyjścia alarmowe z przekaźnikami (syrena, światło ostrzegawcze, wczesne ostrzeganie, monitoring)
15 inteligentnych wejść pomiarowych ADC (0..3v3)
Software ResourcesOprogramowanie eHouse RS-485, LAN (Windows, Linux, Java, Android, WWW) do konfiguracji, sterowania graficznego, wizualizacji, zdalnego sterowania przez SMS, WiFi, Internet, LAN.
Biblioteki programistyczne dla developerów do samodzielnego rozwoju oprogramowania i dedykowanych algorytmów
ImagesCommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
CommManager - eHouse4Ethernet Top
Currency: EUR NET Value, LOCO: Factory Warsaw, Poland, EU
SRP - sugested retail price per Unit
VP - Vendor Price per Unit
VP10 - Vendor Price per Unit (@10pcs)
VP50 - Vendor Price unit (@50pcs)
VP100 - Vendor Price unit (@100pcs)
VP500 - Vendor Price unit (@500pcs)
VP1000 - Vendor Price unit (@1000pcs)

Pełna Dokumentacja / Complete Documentation

Variant

Docs

Catalogue

DIY Blog

eHouse LAN

PL EN EN PL EN FR PL EN FR

eHouse WiFi

PL EN FR PL EN

eHouse RS-485/422

PL EN PL EN PL EN

eHouse PRO/BMS

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN/RF

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN

PL PL EN

Inne Dokumentacje / Other Documentation

Name

Docs

eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol

PL EN

eHouse Modbus TCP/IP Control

EN

Automatyka Budynku eHouse eHouse Building Automation Contact