IoT/IIoT WiFi (eHouse WiFi)


System IoT/IIoT WiFi jest inteligentnym rozwiązaniem systemu Internetu Rzeczy z interfejsem WiFi 2.4GHz b/g/n:
 • IoT - Internetu Rzeczy (Internet of Things)
 • IIoT - Przemysłowy Internet Rzeczy (Industry Internet of Things)
 • IB - Inteligentny dom, budynek eHouse WiFi(Smart Home)
 • BAS - bezprzewodowe rozszerzenia systemu automatyki budynku eHouse WiFi, Ethernet, PRO (Building Automation System)
 • BMS - bezprzewodowe rozszerzenia systemu zarządzania budynkiem eHouse BMS (Building Management Systems)
 • BIM - bezprzewodowe sensory będące rozszerzeniem eHouse BIM (Building Information Modeling)
 • bezprzewodowe rozszerzenia "aktory" urządzeń wykonawczych
System IIoT WiFi Składa się z:
 • sterowników montowanych w lampach, urządzeniach, maszynach
 • routerów WiFi (2.4GHz b/g/n) do pokrycia zasięgu sygnału WiFi dla wszystkich sterowników
 • serwera systemu eHouse.PRO(mikrokomputera) integrującego wszystkie sterowniki WiFi i inne we wspólny system eHouse Hybrid/BMS
Sterownik może być wmontowany do istniejącego urządzenia, lampy oświetleniowej, puszki elektrycznej lub obudowy czujnika.
Pozwala to na integrację i wspólną pracę dowolnego urządzenia w systemie eHouse.
Może on pracować pod nadzorem serwera eHouse PRO/BMS/Hybrid integrującego inne interfejsy komunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe dostępne w systemie eHouse.
Dostępne są systemy: eHouse RF, IoT/IIoT LoRaWAN, IoT/IIoT GSM 2G..4G/CATM1/NBIoT lub przewodowe eHouse CAN, eHouse RS485/422, eHouse Ethernet, eHouse PRO.
Tworzenie systemu hybrydowego pozwala na dowolny wybór architektury komunikacyjnej, jeśli jest to uwarunkowane preferencjami lub budżetem przedsięwzięcia.
System IIoT/eHouse WiFi posiada bardzo bogatą funkcjonalność i duże możliwości kastomizacji i konfiguracji:
 • Główny interfejs komunikacyjny WiFi
 • Opcjonalne sterowanie ze smartfona WWW lub Aplikacji Android (każde urządzenie)
 • Praca pod nadzorem serwera eHouse PRO/BMS - mikrokomputer, zarządzanie sterowanie grupowe i zbiorowe
 • Wyjście podczerwieni - do zdalnego sterowania zewnętrznymi urządzeniami/sterownikami (A/V, HiFi, RTV, Klimatyzacja, HVAC)
 • Opcjonalny zasilacz impulsowy 85-230VAC/5W. 0.3W przy pracy w trybie jałowym (tylko elektronika), znacznie zmniejszający zużycie energii w trybie "czuwania" urządzenia
 • Wejście podczerwieni - do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami bieżącego sterownika/urządzenia/lampy
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania i wgrania dedykowanego oprogramowania dla aplikacji oraz partnera
 • Możliwość pełnej kastomizacji na potrzeby aplikacji lub partnera
 • Wejście czujnika temperatury (do bezpośredniego pomiaru temperatury) - z możliwością regulacji temperatury
 • Wejścia binarne (0..4) (programowalne) - podłączenie czujników, włączników sterujących
 • Wyjścia binarne (0..4) z przekaźnikami 230VAC/5A - do włączania oświetlenia 230VAC lub dodatkowych urządzeń
 • 0..4 - Wyjścia PWM-DC MOSFET do ściemniania zasilaczy LED lub bezpośrednio lamp/diod LED:
  • Bezpośrednie zasilanie diod dużej mocy
  • Regulacja Temperatury Bieli 2 kanały (dla białego ciepłego i zimnego)
  • Regulacja prądu diod specjalnych (COB, PowerLed, IR, UVA + UVB + UVC, laserowych) i dużej mocy
  • Regulacja prądu diod podczerwonych - dodatkowe ogrzewanie stanowiska pracy i utrzymanie indywidualnego komfortu cieplnego przy biurku
  • Regulacja Koloru RGBW (3 lub 4 kanały) - Ambient, Dekoracyjne, Alarmowe, Ewakuacyjne
  • Regulacja obrotów silników lub wentylatorów


Opcje podłączenia:


1) Lampa Biurowa
Trzystopniowa regulacja temperatury bieli (4500K, 5500K, 6500K) w zależności od włączenia wyjść 1,2.
Sterowanie lampą UV do dezynfekcji/sterylizacji.
Podgrzewaniem lampą podczerwoną IR.
 • Wejścia - włączniki sterujące i/lub czujnik ruchu.
 • Wyjścia przekaźnikowe - oświetlenie on/off (230VAC)
  • oświetlenie LED biały (4500K) - 5..10W
  • oświetlenie LED biały (6500K)- 5..10W
  • Lampa Ultrafioletowa do dezynfekcji/sterylizacji
  • Lampa Podczerwona do punktowego nagrzewania miejsca pracy poprzez promieniowanie IR
 • Wyjścia PWM:
  • ściemnianie taśm LED - stało-napięciowe (*)
  • sterowanie wentylatorem chłodzącym zapewniającym obieg dezynfekowanego/wysterylizowanego powietrza
 • Wyjścia Prądowe - ściemniane wyjścia z regulacją prądu (*)
 • czujnik podczerwieni - do zdalnego sterowania z pilota podczerwieni
 • czujnik temperatury - pomiar temperatury lampy lub modułu LED
(*) - tylko jedna z opcji

2) Lampa Biurowa
Płynna regulacja jasności świecenia oświetlenia LED (0..100%).
Płynna regulacja barwy świecenia (4500K..6500K) manualnie z pilota IR lub smartfona.
Płynna regulacja mocy nagrzewania miejsca pracy podczerwienią IR.
 • Wejścia - włączniki sterujące i/lub czujnik ruchu.
 • Wyjścia przekaźnikowe - zasilanie stało-prądowych zasilaczy ściemnianych (z wejściem PWM) + lampa Ultrafioletowa
 • Wyjścia PWM - podłączenie do wejść PWM zasilaczy stało-prądowych (ściemnianych) np.:
  • oświetlenie LED biały (4500K) - 10..20W
  • oświetlenie LED biały (6500K) - 10..20W
  • Lampa Podczerwona do punktowego nagrzewania miejsca pracy poprzez promieniowanie IR
 • czujnik podczerwieni - do zdalnego sterowania z pilota podczerwieni

3) Lampa Biurowa
Optymalizacja budżetu i funkcjonalności lampy:
Tylko jeden zasilacz stało-napięciowy 48-60VDC/40-50W.
Płynna regulacja poziomu świecenia 0..100% każdej z lamp LED (stało-prądowych).
Płynna regulacja koloru bieli (4500K,6500K).
Płynna regulacja prądu modułu LED Ultrafiolet.
Zabezpieczenie modułu LED Ultrafiolet.
 • Wyjście przekaźnikowe - włączenie zasilacz stało-napięciowy +48..60VDC
 • Wyjścia regulacji prądu - do bezpośredniego sterowania oświetlenia LED stało-prądowego (CC)
  • moduł LED biały (4500K) 10..20W
  • moduł LED biały (6500K) 10..20W
  • moduł LED Ultrafiolet (Uv-A, Uv-B, Uv-C) 3-10W
 • czujnik temperatury - pomiar temperatury modułu LED Ultrafiolet do utrzymania optymalnej temperatury pracy
Przykładowe aplikacje dla IoT, IIoT - eHouse WiFi


Sterownik IoT, IIoT WiFi dla Lamp Ultrafioletowych do dezynfekcji i sterylizacji Covid-19, SARS-Cov-2
Sterownik IoT, IIoT WiFi zintegrowanych lamp wielofunkcjyjnych z regulacją temperatury bieli i dezynfekcji i sterylizacji Covid-19, SARS-Cov-2 Ultrafioletem

Panel Sterujący WWW/HTML, Wizualizacja, Sterowanie Graficzne, Kontrolki


IoT, IIoT, eHouse WiFi - Panel sterujący, Wizualizacja, Sterowanie Graficzne WWW/HTML
Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi


Konfiguracja systemu IIoT, IoT, eHouse WiFi przez WWW


IoT, IIoT, eHouse WiFi - Konfiguracja systemu WWW
Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi

eHouse WiFi - Dokumentacja systemu
eHouse WiFi - Blog & DiY
eHouse, IoT WiFi - Opcje
eHouse, IoT WiFi Rev.1 - Opcje