Integracja Inteligentnego domu eHouse ze środowiskiem OpenRemote.Org - Java OpenSource


Inteligentny Dom eHouse 4 OpenRemote.Org


Oprogramowanie eHouse4OpenRemote jest aplikacją Java służącą do integracji ze środowiskiem OpenRemote.Org.
OpenRemote jest otwartym projektem paneli zdalnego sterowania i aktualizujących statusy urządzeń.
Aktualnie istnieje wiele platform sprzętowych i softwarowych, zarówno mobilnych i stacjonarnych dla paneli sterujących.
 • Android smartphony i tablety
 • Apple iPhone, iPad, iPod Touch
 • przeglądarki WWW


Jest to projekt darmowy i opensource. Serwer jest napisany w całości w Javie. Pracuje pod serverem Aplikacji TomCat.
Serwer pracuje na komputerze PC z zainstalową aplikacją "OpenRemote Controller". Dodatkowo najlepiej zainstalować OpenRemote manager na tej samej stacji PC.
może pracować na jednym z systemów:
 • Microsoft Windows
 • Mac OS X
 • Linux
 • Synology NAS
 • NETGEAR ReadyNAS
 • QNAP NAS
 • Raspberry Pi
 • PCEngines ALIX
Oprogramowanie Paneli OpenRemote łączy się z serverem OpenRemote, poprzez niego i aplikację eHouse4OpenRemote synchronizuje statusy sterowników z panelami OpenRemote oraz umożliwia przesyłanie zdarzeń systemu eHouse do sterowników.


Aplikacja eHouse4OpenRemote powinna być uruchomiona na tym samym komputerze PC aby zmniejszyć utylizację sieci, obciążenie procesora itd.

Aplikacja eHouse4OpenRemote jest oparta na oprogramowaniu eHouse4Java i umożliwia między innymi:
 • synchronizację danych statusu sterowników z systemem OpenRemote
 • przesyłanie danych do sterowników - zdarzeń sterujących
 • nasłuchuje i odbiera statusy ze wszystkich sterowników eHouse rozprzestrzenianych poprzez Broadcast UDP
 • trzyma aktualny stan wszystkich sterowników we własnym cache
 • odpowiada na zapytania OpenRemote lub innych urządzeń przez wielopołączeniowy server TCP/IP
 • może stanowić szablon dowolnego oprogramowania, bramki komunikacyjnej w javie ze względu na otwarty kod źródłowy
 • pozwala wykonać eksport konfiguracji eHouse i bezpośredni zapis do baz danych OpenRemote umożliwiający automatyczną integrację

Kod źródłowy oprogramowania znajduje się pod adresem Inteligentny Dom eHouse 4 Open Remote.
Więcej informacji znajduje się na stronie Inteligentny Dom eHouse. Integracja z OpenRemote.Org Opis.

Open-source za zgodą umowy licencyjnej GNU przy zachowaniu Open Source i oficjalnym udostępnieniu kodu źródłowego. Wymagamy przesłania do naszej firmy zmodyfikowanego kodu źródłowego. Pozwoli to na rozwój, poprawę błędów i umożliwi korzystanie z aktualizacji kodów źródłowych. Wykorzystanie kodu do tworzenia własnego oprogramowania nie Open Source innych zastosowań wymaga umowy licencyjnej i nie jest darmowe.