Inteligentny Dom     Wizualizacja - Galeria     Osprzęt - Galeria     Sklep     Promocje     Kontakt

Inteligentny dom Inteligentny budynek eHouse - oprogramowanie serwera dla systemu LINUX

Oprogramowanie sSerwera inteligentnego domu eHouse jest oparte na bibliotece programistycznej OpenSource eHouse4C Inteligentny Dom Oprogramowanie C OpenSource.
Oprogramowanie Jest dedykowane platformie Linux i w wersji binarnej jest aktualnie udostępniane dla platform RasperyPi, i386, x64.
Oprogramowanie to jest aktualnie najdynamiczniej rozwijane aby stworzyć rozwiązanie "All In One" integrujące wszystkie sterowniki eHouse oraz urządzenia i oprogramowanie firm trzecich.
Poza funkcjami omówionymi przy okazji biblioteki eHouse4c posiada następujące funkcje: Oprogramowanie to będzie rozwijane aby umożliwić jak najszerszą integrację z zewnętrznym sprzętem i oprogramowaniem. Możliwe jest także licencyjne udostępnienie w postaci biblioteki do tworzenia oprogramowania przez Wendorów i rozwoju systemu pod innym logiem i integracją z systemami i urządzeniami zewnętrznymi.
Inteligentny dom Inteligentny budynek eHouse - oprogramowanie serwera dla systemu LINUXbuilding management
eHouse Home Automation