Inteligentny dom Inteligentny budynek eHouse - oprogramowanie serwera dla systemu LINUX


Oprogramowanie sSerwera inteligentnego domu eHouse jest oparte na bibliotece programistycznej OpenSource eHouse4C Inteligentny Dom Oprogramowanie C OpenSource.
Oprogramowanie Jest dedykowane platformie Linux i w wersji binarnej jest aktualnie udostępniane dla platform RasperyPi, i386, x64.
Oprogramowanie to jest aktualnie najdynamiczniej rozwijane aby stworzyć rozwiązanie "All In One" integrujące wszystkie sterowniki eHouse oraz urządzenia i oprogramowanie firm trzecich.
Poza funkcjami omówionymi przy okazji biblioteki eHouse4c posiada następujące funkcje:
 • wbudowane bramki SMS: Sprzętowa, WWW (Orange, PlusGSM, TMobile) do wysyłania powiadomień SMS i odbierania zdarzeń
 • możliwość tworzenia "Aliasów" requestów HTML, z dowolnymi zdarzeniami sterowników eHouse, urządzeń współpracujących, oprogramowania zewnętrznego
 • możliwość wykorzystania jako biblioteki programistycznej do tworzenia własnych algorytmów sterowania oraz oprogramowania serwera dla wendorów
 • wbudowany wielowątkowy serwer do integracji z innymi systemami i oprogramowaniem (przesyłanie zdarzeń i statusu)
 • integracja ze sprzętem Audio/Video, Kina Domowego: Onkyo, Denon, Marantz wyposażonego w port Ethernet
 • integracja z Webserverem Apache + moduł eHouse4Apache.so do kompleksowego sterowania i wizualizacji przez WWW (z dowolnej przeglądarki internetowej pracującej na dowolnym sprzęcie komputerowym, tablecie, smartfonie i dowolnym systemie operacyjnym)
 • bramkę Ethernet do sterowania, pobierania statusów i integracji z systemami Kina Domowego, Audio/Video, AmpliTunerów, DVD, BlueRay DVD firmy Onkyo
 • integracja systemu Inteligentnego domu eHouse1 (RS485), Ethernet eHouse, eHouse4CAN
 • wielowątkowy serwer do odpowiadania na Requesty HTML z innych urządzeń i aplikacji do integracji z zewnętrznymi systemami, automatyczne statusy XML
 • bramkę Ethernet do sterowania, pobierania statusów i integracji z systemami Kina Domowego, Audio/Video, AmpliTunerów, DVD, BlueRay DVD firmy Marantz
 • bramkę Ethernet do sterowania, pobierania statusów i integracji z systemami Kina Domowego, Audio/Video, AmpliTunerów, DVD, BlueRay DVD firmy Denon
 • wielowątkowa Bramka wysyłająca Requesty HTML do sterowania zewnętrznymi systemami i aplikacjami
 • bramkę do sterowania oprogramowaniem VideoLan do odtwarzania multimediów lokalnie z komputera PC lub zdalnie z mediów strumieniowych
 • wbudowana kolejka zdarzeń umożliwiająca retransmisję w przypadku błędów
 • zapewnienie dwustronnej komunikacji online ze wszystkimi sterownikami inteligentnego domu eHouse do wysyłania zdarzeń oraz odbierania statusów sterowników
 • możliwość tworzenia "Aliasów" podczerwieni, powiązywania każdego kodu pilota IR (SONY), każdego sterownika z dowolnymi zdarzeniami sterowników eHouse, urządzeń współpracujących, oprogramowania zewnętrznego
 • wbudowany tryb transparentny do konfiguracji i wgrywania firmwaru sterowników do dowolnych sterowników eHouse1, eHouse4CAN
Oprogramowanie to będzie rozwijane aby umożliwić jak najszerszą integrację z zewnętrznym sprzętem i oprogramowaniem. Możliwe jest także licencyjne udostępnienie w postaci biblioteki do tworzenia oprogramowania przez Wendorów i rozwoju systemu pod innym logiem i integracją z systemami i urządzeniami zewnętrznymi.