Inteligentny Dom     Wizualizacja - Galeria     Osprzęt - Galeria     Sklep     Promocje     Kontakt

System Inteligentnego domu Inteligentnego budynku eHouse.
Sprawdzenie stanu systemu eHouse logów wizualizacja graficzna sterowanie graficzne tekstowe i bezpośrednie.


Opis odnosi się do archiwalnej wersji systemu z przed 2008 roku najnowsze informacje rozwijające poniższy dokument znajdują się na stronie: Inteligentny dom, automatyka domowa eHouse - wizualizacja i sterowanie graficzne z przeglądarek WWW


System eHouse umożliwia sprawdzenie parametrów i stanu wszystkich sygnałów na wiele sposobów.

Dotyczy to: Stworzono wiele mechanizmów, aby umożliwić kontrolę stanu systemu następującymi metodami: Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie stanu systemu eHouse, stosując rozmaite kombinacje wspomnianych powyżej opcji.
Obecnie dostępne są następujące metody zaimplementowane w systemie eHouse:
System eHouse może być sterowany sprzętowo, lokalnie i zdalnie na wiele sposobów. Sterowanie może być realizowane: Bardzo duża ilość metod sterowania z przeglądarki pozwala na sterowanie na parę sposobów, z praktycznie dowolnej przeglądarki pracującej na dowolnym systemie operacyjnym. W przypadku ograniczeń jednej metody, można wykorzystać inną. Dotyczy to także awarii jednego ze sposobu transferu danych (np. zawieszanie serwera eMail, FTP), mamy możliwość wykorzystania drugiej.
Nawet na systemie operacyjnym Windows różne przeglądarki mają inną funkcjonalność i ograniczenia. Przetestowano 3 główne przeglądarki internetowe na systemie operacyjnym Windows:

Metoda Sterowania

IE 6,8 +

Opera 10 +

FireFox 3.6 +

Sterowanie FTP bezpośrednie

- (1) / +

- (1) / +

- (1) / +

Sterowanie tekstowe HTTP (z formularza HTML)

+ / -

+ / -

+ / -

Sterowanie graficzne obraz Widoku + wygenerowane mapy

+ / -

+ / -

+ / -

Sterowanie Graficzne XML z wyświetlaniem grafiki SVG

- (2) / -

+ / -

+ / -

Sterowanie Graficzne SVG z kompresją JavaScript,

- (3) / -

+ / -

+ / -


Oznaczenie: ( + / +) = > sterowanie systemem (wysyłanie zdarzeń) / obserwacja stanu sterowników, logów, wyjść itd.
  1. Wbudowany klient przeglądarki IE, Opery i FireFox nie ma możliwości zapisu i kopiowania plików na serwer nie umożliwia więc sterowania systemem eHouse. Nie wykluczone że instalacja plug-in'u dla tych przeglądarek pozwoliła by na sterowanie z przeglądarki przez FTP. Alternatywnie można zastosować niezależne aplikacje klienta FTP lub Explorer Windows.
  2. Przeglądarka IE nie obsługuje języka XML.
  3. Przeglądarka IE posiada poważne ograniczenia przy używaniu serwerów aplikacji jak np. Adobe SVG Viewer. Nie jest możliwe uruchomienie otwarcia okna przez skrypty {metoda window.open(...)}. Błąd ten może zostać ominięty przez edycję skryptów sterujących systemem eHouse tak, aby zdarzenia były wysyłane bez otwierania nowego okna. W nowszych wersjach przeglądarek IE firma Microsoft może naprawić ten błąd lub dołożyć własną obsługę grafiki SVG, co także rozwiązałoby ten problem.
Na komputerze sterującym musi być:
Metody sterowania bezpośredniego FTP oraz tekstowego przez formularz HTML są automatycznie generowane przez aplikację eHouse.exe z parametrem „/html”, po uprzednim nadaniu nazw i skonfigurowaniu systemu.


Metody graficzne wymagają utworzenia widoku przy pomocy aplikacji Corel Draw po wyeksportowaniu ustawień z aplikacji ehouse.exe z parametrem „/cdr”. Proces tworzenia widoków przy pomocy aplikacji CorelDraw jest omówiony w dalszych rozdziałach niniejszej dokumentacji. Utworzenie wszystkich metod graficznych dla przeglądarki i aplikacji do wizualizacji jest generowane z jednego widoku poprzez makro VBA automatycznie, aby uzyskać wysokie podobieństwo obrazów nie zależnie od technologii.

Wszystkie niezbędne pliki tworzą się automatycznie i wraz z dołączonymi skryptami JavaScript, PHP i apletem Java i umożliwiają natychmiastową pracę po konfiguracji apletu. Konfigurację apletu tworzy aplikacja „ConfigAux.exe”, która jednocześnie generuje pliki konfiguracyjne dla aplikacji EmailGate, Mobile Remote Manager, Visual, eHouseMobile.


Na serwer WWW / FTP należy przekopiować zawartość katalogów HTML i XML do jednej lokalizacji, wybranej w ustawieniach katalogu zdalnego aplikacji „FtpGate.exe”. Umożliwi to użycie sterowania przez FTP dla wszystkich metod sterowania. Dodatkowo do tego samego katalogu należy wgrać katalog „AllEvents\” jeśli zamierzamy korzystać z bezpośredniego sterowania przez kopiowanie plików FTP.
Serwer internetowy do obsługi systemu eHouse musi posiadać (pod jednym adresem):
(*) możliwa jest edycja skryptów tak, aby zmienić nazwy plików.

Uruchamianie wybranego sposobu sterowania w przeglądarce internetowej.

Sterowanie tekstowe HTML:

Sterowanie graficzne HTML + Mapy:


Sterowanie graficzne XML + SVG:


Sterowanie graficzne SVG + kompresja JavaScript:

Sterowanie bezpośrednie FTP (Explorer Windows lub klient FTP):

Przeglądanie logów i stanu urządzeń przez FTP:

Wymagane są następujące prawa dostępu do plików i katalogów na serwerze WWW /FTP, aby wszystkie funkcje systemu działały poprawnie.

Katalog / Plik

Uprawnienia Właściciel

Uprawnienia Grupa

Uprawnienia pozostali

ehouse/

XRW

XR

---

ehouse/*.htm*

XRW

XR

---

ehouse/*.svg

XRW

XR

---

ehouse/*.xml

XRW

XR

---

ehouse/*.jar

XRW

XR

---

ehouse/*.js

XRW

XR

---

ehouse/*.php

XRW

XR

---

ehouse/*.*

XRW

R

---

ehouse/emails/

XRW

RW

---

ehouse/AllEvents/

XRW

R

---

ehouse/logs/

XRW

R

---


Zasadniczo dołączone skrypty nie wymagają żadnych przeróbek więc nie wymagają szerszego wyjaśnienia. Opis dodatkowych plików dołączonych do systemu przedstawiony jest poniżej:

Powyższe przykłady odnoszą się do stworzonej aplikacji demo znajdującej się w katalogu "Samples" dołączonym do instalacji systemu eHouse.


Wersja tekstowa jest wygenerowana automatycznie z aplikacji "eHouse.exe /html".
Wersja graficzna jest wygenerowana na wiele sposobów z jednego widoku stwożonego w aplikacji "Corel Draw 12". Skrypty muszą być aktywne przy otwieraniu pliku, gdyż pozwalają na dokonanie eksportu widoków dla wszystkich metod sterowania graficznego i wizualizacji.
Plik źródłowy obrazu - stowożony widok dla prostej instalacji systemu (niskobudżetowej). Uruchomienie aplikacji eHouse z lokalizacji ".......\Samples\bin\" pozwala na sprawdzenie programowe sprawdzenie pracy systemu: wysyłanie logów po FTP, sterowanie FTP, eMail, graficznie, tekstowo i bezpośrednio.
Przeprowadzenie pełnych testów działania systemu, wymaga podłączenia przynajmniej:

Przykład utworzonej wersji komfort na podstawie tego samego projektu architektonicznego.


Ten projekt instalacji systemu eHouse składa się z: Umożliwia wykorzystanie 100% funkcjonalności systemu eHouse.
System Inteligentnego domu Inteligentnego budynku eHouse. Sprawdzenie stanu systemu eHouse logów wizualizacja graficzna sterowanie graficzne tekstowe i bezpośrednie.building management
eHouse Home Automation