System Inteligentnego domu Inteligentnego budynku eHouse.
Sprawdzenie stanu systemu eHouse logów wizualizacja graficzna sterowanie graficzne tekstowe i bezpośrednie.Opis odnosi się do archiwalnej wersji systemu z przed 2008 roku najnowsze informacje rozwijające poniższy dokument znajdują się na stronie: Inteligentny dom, automatyka domowa eHouse - wizualizacja i sterowanie graficzne z przeglądarek WWW


System eHouse umożliwia sprawdzenie parametrów i stanu wszystkich sygnałów na wiele sposobów.

Dotyczy to:
 • stanu włączników
 • logów aplikacji pakietu systemu eHouse
 • stanu czujników alarmowych
 • logów sterowników systemu eHouse
 • wartości czujników pomiarowych
 • stanu urządzeń
Stworzono wiele mechanizmów, aby umożliwić kontrolę stanu systemu następującymi metodami:
 • system plików - tworzenie znaczników plikowych dla wszystkich sygnałów pozwalających na szybkie sprawdzenie stanu i parametrów z wielu systemów
 • cyklicznie (offline)
 • graficznie - wizualizacja (skalowana grafika wektorowa) dla wszystkich sygnałów, poprzez indywidualnie tworzone obiekty i obrazy
 • tekstowo - obserwacja logów
 • na bierząco (online)
Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie stanu systemu eHouse, stosując rozmaite kombinacje wspomnianych powyżej opcji.
Obecnie dostępne są następujące metody zaimplementowane w systemie eHouse:
 • aplikację "Visual.exe" na platformach Windows do wizualizacji graficznej (skalowana grafika wektorowa) systemu eHouse, używana lokalnie lub przez sieć LAN - na bieżąco (online).zrzuty ekranów
 • klient FTP, przeglądarka internetowa, Explorer Windows lub inne aplikacje używane zdalnie lub lokalnie. Metoda tekstowa - na bieżąco (online) lub cyklicznie (offline)
 • aplikację "Mobile Remote Manager" (Java dla urządzeń mobilnych MIDP 2.0), sprawdzanie stanu urządzeń poprzez odtworzenie logów systemowych odbieranych z eMaili wysyłanych cyklicznie (Offline). Metoda tekstowa
 • "eHouseMobile" na platformach Windows Mobile do wizualizacji graficznej (skalowana grafika wektorowa) systemu eHouse lokalnie i zdalnie (poprzez WiFi, LAN, Internet) - na bieżąco (online). zrzuty ekranów
 • sprawdzania włączonych urządzeń, Explorerem Windows. Metoda tekstowa - na bieżąco (online)
 • tworzenie systemu plików (znaczników i logów) na bieżąco (online) przez aplikację "eHouse.exe" - tekstowo i lokalnie

System eHouse może być sterowany sprzętowo, lokalnie i zdalnie na wiele sposobów. Sterowanie może być realizowane:
 • sprzętowo przez:
  • włączniki elektryczne powiązane ze zdarzeniami (przy włączeniu lub wyłączeniu)
  • czujniki pomiarowe powiązane ze zdarzeniami (przy przekroczeniu progów)
  • czujki alarmowe (przy aktywacji)
  • piloty podczerwieni w standardzie Sony (SIRC) - sterowanie lokalne
  • piloty miniaturowe radiowe (sterowanie roletami i systemem zabezpieczeń) / podczerwieni (zmiana programu RoomManager'a)
 • Dedykowane aplikacje znajdujące się w pakiecie eHouse - wysyłanie zdarzeń poprzez:
  • SMS
  • eMail
  • BlueTooth
  • WiFi
  • Lan
  • Internet
 • przeglądarkę internetową - wysyłanie zdarzeń poprzez:
  • eMail
  • FTP
 • Explorer Windows - bezpośrednie kopiowanie zdarzeń:
  • lokalnie
  • zdalnie (FTP)
 • aplikację klienta FTP - bezpośrednie zdalne kopiowanie zdarzeń
Bardzo duża ilość metod sterowania z przeglądarki pozwala na sterowanie na parę sposobów, z praktycznie dowolnej przeglądarki pracującej na dowolnym systemie operacyjnym. W przypadku ograniczeń jednej metody, można wykorzystać inną. Dotyczy to także awarii jednego ze sposobu transferu danych (np. zawieszanie serwera eMail, FTP), mamy możliwość wykorzystania drugiej.
Nawet na systemie operacyjnym Windows różne przeglądarki mają inną funkcjonalność i ograniczenia. Przetestowano 3 główne przeglądarki internetowe na systemie operacyjnym Windows:
 • Opera 10,
 • FireFox 3.6,
 • Internet Explorer 6.0, 8.0.

Metoda Sterowania

IE 6,8 +

Opera 10 +

FireFox 3.6 +

Sterowanie FTP bezpośrednie

- (1) / +

- (1) / +

- (1) / +

Sterowanie tekstowe HTTP (z formularza HTML)

+ / -

+ / -

+ / -

Sterowanie graficzne obraz Widoku + wygenerowane mapy

+ / -

+ / -

+ / -

Sterowanie Graficzne XML z wyświetlaniem grafiki SVG

- (2) / -

+ / -

+ / -

Sterowanie Graficzne SVG z kompresją JavaScript,

- (3) / -

+ / -

+ / -


Oznaczenie: ( + / +) = > sterowanie systemem (wysyłanie zdarzeń) / obserwacja stanu sterowników, logów, wyjść itd.
 1. Wbudowany klient przeglądarki IE, Opery i FireFox nie ma możliwości zapisu i kopiowania plików na serwer nie umożliwia więc sterowania systemem eHouse. Nie wykluczone że instalacja plug-in'u dla tych przeglądarek pozwoliła by na sterowanie z przeglądarki przez FTP. Alternatywnie można zastosować niezależne aplikacje klienta FTP lub Explorer Windows.
 2. Przeglądarka IE nie obsługuje języka XML.
 3. Przeglądarka IE posiada poważne ograniczenia przy używaniu serwerów aplikacji jak np. Adobe SVG Viewer. Nie jest możliwe uruchomienie otwarcia okna przez skrypty {metoda window.open(...)}. Błąd ten może zostać ominięty przez edycję skryptów sterujących systemem eHouse tak, aby zdarzenia były wysyłane bez otwierania nowego okna. W nowszych wersjach przeglądarek IE firma Microsoft może naprawić ten błąd lub dołożyć własną obsługę grafiki SVG, co także rozwiązałoby ten problem.
Na komputerze sterującym musi być:
 • zainstalowana maszyna Java (testowano tylko Sun 1.6.0_17)
 • przeglądarka musi mieć aktywną obsługę Java i JavaScript
 • dla ułatwienia nie zablokowane pole statusu
 • zdjętą blokadę wyskakujących okien dla serwera na którym znajdują się pliki systemu eHouse

Metody sterowania bezpośredniego FTP oraz tekstowego przez formularz HTML są automatycznie generowane przez aplikację eHouse.exe z parametrem „/html”, po uprzednim nadaniu nazw i skonfigurowaniu systemu.


Metody graficzne wymagają utworzenia widoku przy pomocy aplikacji Corel Draw po wyeksportowaniu ustawień z aplikacji ehouse.exe z parametrem „/cdr”. Proces tworzenia widoków przy pomocy aplikacji CorelDraw jest omówiony w dalszych rozdziałach niniejszej dokumentacji. Utworzenie wszystkich metod graficznych dla przeglądarki i aplikacji do wizualizacji jest generowane z jednego widoku poprzez makro VBA automatycznie, aby uzyskać wysokie podobieństwo obrazów nie zależnie od technologii.

Wszystkie niezbędne pliki tworzą się automatycznie i wraz z dołączonymi skryptami JavaScript, PHP i apletem Java i umożliwiają natychmiastową pracę po konfiguracji apletu. Konfigurację apletu tworzy aplikacja „ConfigAux.exe”, która jednocześnie generuje pliki konfiguracyjne dla aplikacji EmailGate, Mobile Remote Manager, Visual, eHouseMobile.


Na serwer WWW / FTP należy przekopiować zawartość katalogów HTML i XML do jednej lokalizacji, wybranej w ustawieniach katalogu zdalnego aplikacji „FtpGate.exe”. Umożliwi to użycie sterowania przez FTP dla wszystkich metod sterowania. Dodatkowo do tego samego katalogu należy wgrać katalog „AllEvents\” jeśli zamierzamy korzystać z bezpośredniego sterowania przez kopiowanie plików FTP.
Serwer internetowy do obsługi systemu eHouse musi posiadać (pod jednym adresem):
 • serwer SMTP poczty wychodzącej
 • serwer FTP
 • serwer HTTP
 • obsługiwać PHP
 • obsługiwać znaki regionalne w danym języku (*)
 • obsługiwać długie nazwy oraz wielkość liter (*)
 • umożliwiać logowanie się (autoryzację) do serwera HTTP, FTP, SMTP
 • umożliwiać ustawienia praw dostępu dla plików oraz właściciela

(*) możliwa jest edycja skryptów tak, aby zmienić nazwy plików.

Uruchamianie wybranego sposobu sterowania w przeglądarce internetowej.

Sterowanie tekstowe HTML:

 • otworzyć w przeglądarce plik spod adresu http://AdresWWW/katalog/runner.htm . Gotowy przykład znajduje się pod adresem https://www.isys.pl/visual/easy/runner.htm
 • wybrać z listy urządzenie systemu eHouse
 • wybrać z listy zdarzenie do wysłania
 • wybrać metodę wysłania FTP lub eMail
 • nacisnąć przycisk „Add Event”,
 • poczekać na potwierdzenie przesłania zdarzenia do systemu eHouse

Sterowanie graficzne HTML + Mapy:

 • otworzyć w przeglądarce plik spod adresu http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku.html lub http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku_ftp.html . Gotowy przykład znajduje się pod adresem: https://www.isys.pl/visual/easy/Parter_ftp.html
 • przesunąć kursorem myszy na obiekt, który zamierzamy uruchomić (zmienić stan). W zależności od rodzaju przeglądarki i opcji: może pojawić się dymek z nazwą obiektu, zmienić kursor, nazwa obiektu może się pojawić w pasku statusu przeglądarki internetowej. Należy kliknąć myszą na wybrany obiekt co uruchomi przesyłanie zdarzenia do systemu eHouse
 • poczekać na potwierdzenie przesłania zdarzenia do systemu eHouse

Sterowanie graficzne XML + SVG:

 • otworzyć w przeglądarce plik http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku.xml lub http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku_ftp.xml w zależności od sposobu przesłania danych do systemu eHouse. Gotowy przykład znajduje się pod adresem: https://www.isys.pl/visual/easy/Parter.xml
 • przesunąć kursorem myszy na obiekt, który zamierzamy uruchomić (zmienić stan). W zależności od rodzaju przeglądarki i opcji: może pojawić się dymek z nazwą obiektu, zmienić kursor, nazwa obiektu może się pojawić w pasku statusu przeglądarki internetowej. Należy kliknąć myszą na wybrany obiekt co uruchomi przesyłanie zdarzenia do systemu eHouse

 • poczekać na potwierdzenie przesłania zdarzenia do systemu eHouse

Sterowanie graficzne SVG + kompresja JavaScript:

 • otworzyć w przeglądarce plik http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku.svg lub http://AdresWWW/katalog/NazwaWidoku_ftp.svg w zależności od sposobu przesłania danych do systemu eHouse. Gotowy przykład znajduje się pod adresem:https://www.isys.pl/visual/easy/Parter.svg
 • przesunąć kursorem myszy na obiekt, który zamierzamy uruchomić (zmienić stan). W zależności od rodzaju przeglądarki i opcji: może pojawić się dymek z nazwą obiektu, zmienić kursor, nazwa obiektu może się pojawić w pasku statusu przeglądarki internetowej. Dodatkowo zmieni się kolor wypełnienia obiektu. Należy kliknąć myszą na wybrany obiekt co uruchomi przesyłanie zdarzenia do systemu eHouse
 • poczekać na potwierdzenie przesłania zdarzenia do systemu eHouse

Sterowanie bezpośrednie FTP (Explorer Windows lub klient FTP):

 • otworzyć w Exploratorze Windows ftp://AdresFTP/katalog/ . Gotowy przykład znajduje się pod adresem: ftp://www.isys.pl/easy/ - wymagane jest logowanie gdyż nie obsługuje przekazywania użytkownika i hasła w adresie,
  Logowanie do servera FTP
 • zalogować się do serwera podając nazwę użytkownika i hasło
 • skopiować plik zdarzenia z lokalizacji wszystkich zdarzeń („AllEvents/”). Katalog „AllEvents/” musi zostać manualnie skopiowany na serwer FTP z odpowiednio ograniczonymi prawami dla użytkowników postronnych
 • wkleić go do katalogu „emails/”.

Przeglądanie logów i stanu urządzeń przez FTP:

 • otworzyć w przeglądarce adres ftp://AdresServeraFTP/Katalog/ lub ftp://UserName:Password@AdresServeraFTP/Katalog/ . Gotowy przykład znajduje się pod adresem: ftp://isys.pl/easy/ - wymagane jest logowanie gdyż nie obsługuje przekazywania użytkownika i hasła w adresie,
  Logowanie do servera FTP
 • zalogować się do serwera podając nazwę użytkownika i hasło
 • przeglądać logi, pliki zawierające bieżące parametry systemu, pliki będące znacznikami włączenia urządzeń elektrycznych, aktywności czujników, włączników itd.
Wymagane są następujące prawa dostępu do plików i katalogów na serwerze WWW /FTP, aby wszystkie funkcje systemu działały poprawnie.

Katalog / Plik

Uprawnienia Właściciel

Uprawnienia Grupa

Uprawnienia pozostali

ehouse/

XRW

XR

---

ehouse/*.htm*

XRW

XR

---

ehouse/*.svg

XRW

XR

---

ehouse/*.xml

XRW

XR

---

ehouse/*.jar

XRW

XR

---

ehouse/*.js

XRW

XR

---

ehouse/*.php

XRW

XR

---

ehouse/*.*

XRW

R

---

ehouse/emails/

XRW

RW

---

ehouse/AllEvents/

XRW

R

---

ehouse/logs/

XRW

R

---


Zasadniczo dołączone skrypty nie wymagają żadnych przeróbek więc nie wymagają szerszego wyjaśnienia. Opis dodatkowych plików dołączonych do systemu przedstawiony jest poniżej:
 • skrypt „em.php” pozwala na konwersję znaków do wymaganych formatów dla każdego sposobu transmisji i przygotowuje dane do przesłania. Akceptuje przesyłanie parametrów zarówno metodą POST jak i GET. Dodatkowo pozwala na przesłanie zdarzeń w postaci łączonej (urządzenie – zdarzenie) jak i oddzielnej. Skrypt dodatkowo realizuje obsługę zapisu zdarzeń na serwer FTP. W przypadku sygnalizacji błędu zapisu należy sprawdzić prawa dostępu dla katalogu „emails/” - zalogowany użytkownik musi mieć prawa zapisu do tego katalogu
 • skrypt „ehouse.js” uruchamia aplet do wysyłania eMail'a ze zdarzeniami. Dodatkowo wyświetla obrazy w standardzie SVG dzięki czemu realizuje kompresję plików (ok 2:1) w stosunku do normalnego rysowania grafiki jak dla przy pliku XML. Rysuje wszystkie figury, jednocześnie przyporządkowując im zdarzenia do wysłania. Skrypt ten może być wykorzystany do tworzenia własnych metod sterowania graficznego.
 • skrypt „ehouseftp.js” jest identyczny do skryptu „ehouse.js” z wyjątkiem tego że zamiast wysyłania zdarzenia przez eMail wysyła je przez FTP
 • aplet „se.jar” pozwala na przesłanie eMail'a ze zdarzeniami wybranymi przez użytkownika. Przygotowuje on wiadomość eMail w formacie systemu eHouse oraz zabezpiecza ją. Dodatkowo możliwe jest zakodowanie wiadomości eMail aby zwiększyć bezpieczeństwo. Aplet na bieżąco wyświetla przebieg transmisji z serwerem SMTP na swoim formularzu oraz na pasku statusu przeglądarki. Po poprawnym przesłaniu eMail'a okno apletu zmienia kolor na zielony informując o sukcesie. Kliknięcie myszą obszaru apletu wyświetla całkowity log bieżącej transmisji

Powyższe przykłady odnoszą się do stworzonej aplikacji demo znajdującej się w katalogu "Samples" dołączonym do instalacji systemu eHouse.


Wersja tekstowa jest wygenerowana automatycznie z aplikacji "eHouse.exe /html".
Wersja graficzna jest wygenerowana na wiele sposobów z jednego widoku stwożonego w aplikacji "Corel Draw 12". Skrypty muszą być aktywne przy otwieraniu pliku, gdyż pozwalają na dokonanie eksportu widoków dla wszystkich metod sterowania graficznego i wizualizacji.
Plik źródłowy obrazu - stowożony widok dla prostej instalacji systemu (niskobudżetowej). Uruchomienie aplikacji eHouse z lokalizacji ".......\Samples\bin\" pozwala na sprawdzenie programowe sprawdzenie pracy systemu: wysyłanie logów po FTP, sterowanie FTP, eMail, graficznie, tekstowo i bezpośrednio.
Przeprowadzenie pełnych testów działania systemu, wymaga podłączenia przynajmniej:
 • konwertera RS232-RS485 (do portu COM1 - ustawienie domyślne)
 • co najmniej jednego ze sterowników RM (55,1), EM, HM

Przykład utworzonej wersji komfort na podstawie tego samego projektu architektonicznego.


Ten projekt instalacji systemu eHouse składa się z:
 • 10 RoomManager'ów,
 • HeatManager'a,
 • ExternalManager'a,
 • InputExternder'a,
 • InputExtender'a Bis.
Umożliwia wykorzystanie 100% funkcjonalności systemu eHouse.