Inteligentny dom automatyka budynku eHouse - wizualizacja z przeglądarki WWW z wykorzystaniem SVG (skalowalna grafika wektorowa) + JavaScript + XML kod źródłowy / Open Source


Wizualizacja i sterowanie graficzne WWW - z przeglądarek internetowych Rev. 01.07.2013
Sterowanie i wizualizacja z przeglądarki WWW ma tą zaletę że jest niezależna od rodzaju sprzętu, systemu operacyjnego, typu przeglądarki internetowej.
Istnieje wiele wersji pozwalających na dostosowanie przeglądarki.
Maksymalne wymagania dla wizualizacji eHouse z przeglądarki Internetowej to obsługa JavaScript oraz SVG (skalowanej Grafiki Wektorowej).
Działające przykłady włączonego systemu testowego eHouse 1 pod nadzorem RaspBerry PI, różnych metod wizualizacji i sterowania graficznego online znajdują się na stronie: Inteligentny budynek wizualizacja.
Udostępniamy kody źródłowe JavaScript do wizualizacji i sterowania graficznego umożliwiające:
 • zmiana pól dynamicznych - tekstowych na wartości mierzone i obliczane dynamicznie przez skrypt
 • dane są exportowane z jednego pliku widoku CorelDraw dla wszystkich metod wizualizacji eHouse z maksymalną funkcjonalnością dla każdej metody
 • praca skryptu jest zoptymalizowana pod kontem minimalnego przetwarzania danych co jest szczególnie ważne przy urządzeniach bateryjnych, tabletach, smartfonach
 • rysowanie obiektów graficznych analogicznie do innych metod wizualizacji w oprogramowaniu eHouse
 • praca skryptu po stronie przeglądarki / klienta nie obciążająca dodatkowo servera przetwarzaniem statusu dla każdego klienta
 • rysowanie / ukrywanie obiektów włączonych i wyłączonych
 • obsługuje statusy sterowników eHouse1, eHouse1 pod nadzorem CommManagera, Ethernet eHouse
 • wysyłanie zdarzeń
 • aktualizacja danych statusu
 • przetwarzanie statusu z postaci binarnej
 • otwarty kod źródłowy JavaScript umożliwia modyfikację na potrzeby własne i indywidualne dla każdego projektu
Skrypt został przetestowany w głównych przeglądarkach w najnowszych wersjach dostępnych w dniu 01.07.2013:
 • Chrome
 • Safari
 • FireFox
 • Internet Explorer
 • Standardowa przeglądarka Android 4.x.
 • Opera
Podstawowe sposoby sterowania graficznego i wizualizacji: Skrypty JavaScript:
Inteligentny budynek - sterowanie graficzne JavaScript - Kod źródłowy oraz
Inteligentny Dom - sterowanie graficzne i wizualizacja JavaScript - Kod źródłowy

Wizualizacja została utworzona w aplikacji CorelDraw X4, jej źródła znajdują się w następujących plikach:
Automatyka Domowa eHouse - Wizualizacja CorelDraw oraz
Automatyka Domowa eHouse - Wizualizacja CorelDraw - Poddasze.

Wszystkie typy powyższych wizualizacji zostały utworzone z jednego obrazu.
Makra do tworzenia wizualizacji umożliwiają wygenerowanie plików wyjściowych dla konkretnego rozmiaru panela (podane w centymetrach dla osi X i Y), dzięki czemu można z jednego obrazu wygenerować różne wizualizacje dla smarphonów, tabletów, komputerów PC (ekranów dotykowych), paneli.
Ponieważ wizualizacja i sterowanie graficzne jest wykonane z wykorzystaniem SVG (skalowanej grafiki wektorowej) obrazy można pomniejszać i powiększać bez utraty jakości.

Więcej informacji o tworzeniu wizualizacji w CorelDraw:
Inteligentny Dom eHouse - Tworzenie wizualizacji CorelDraw