eHouse BIM - Building Information Modeling (opomiarowanie i monitorowanie budynku)


eHouse BIM - Building Information Modeling pozwala na wykonanie szeregu punktowych pomiarów różnych wartości fizycznych jak również sprawdzenia zewnętrznych czujników, kontaktronów, itd. Pozwala to na kompleksowe monitorowanie i optymalizowanie parametrów. Metodologia ta odnosi się to zarówno do dużych budynków jak i obiektów przemysłowych.
W systemie eHouse można użyć zarówno sterowniki przewodowe (Ethernet, RS-485, CAN) jak i bezprzewodowe (RF, WiFi) do zbierania informacji w danych punktach.
Analogicznie te same sterowniki mogą spełniać funkcje wykonawcze (włączanie/wyłączanie urządzeń powiązanych.
Informacje te są na bieżąco odbierane przez serwer eHouse PRO a następnie magazynowane w bazach danych MySQL (lokalnych lub w internecie (Chmura)).
Możliwe są pomiary:
 • poziomu hałasu
 • wibracji
 • poziom przepływu
 • poziom zużycia ciepła
 • odkształcenia, zmiany położenia
 • temperatury
 • natężenia dźwięku
 • poziomu oświetlenia
 • stężenia gazów
 • prędkości obrotowej silników
 • wilgotności
 • poboru prądu
 • przyśpieszenia
Pozwala to:
 • ograniczyć straty spowodowane awarią do minimum
 • Natychmiast wykryć anomalia i awarie w systemie
 • zapewnić wizualizację pomiarów, parametrów
 • Automatycznie wysyłać alarmowe SMSy do załóg interwencyjnych
 • odtwarzać akustyczne komunikaty alarmowe
 • analizować dane przy pomocy oprogramowania eHouse BIM
 • Obniżyć do minimum koszty zużycia energii grzewczej
 • Obniżyć do minimum koszty zużycia energii elektrycznej
 • ograniczyć liczbę personelu ludzkiego do minimum
 • Wdrożyć zaprogramowane procedury awaryjne (Algorytmy BMS)
 • Automatycznie wyłączyć urządzenia powiązane z czujnikami wykrywającymi zagrożenia
Wykonujemy następujące usługi związane z BIM:
 • tworzenie lub integracja czujników pomiarowych i alarmowych
 • Tworzenie dedykowanych algorytmów
 • Implementacja protokółów komunikacyjnych
 • Tworzenie dedykowanych wizualizacji
 • Integracja urządzeń Modbus TCP
 • Integracja Systemów BMS/BAS
 • Pełna konfiguracja systemu
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania BIM