Rozwiązania IoT (Internet of Things) i M2M (Machine 2 Machine)


Dedykowane systemy rozproszone pracujące na interfejsach i protokołach komunikacyjnych: Aplikacje:
 • Bezpieczne Przejścia dla pieszych
 • Bezpieczne Miasto
 • Zarządzanie utylizacją odpadów (Waste Management)
 • Smart Metering (Inteligentne Pomiary)
 • Monitoring
 • Smart Factory (Inteligentny Przemysł - IIoT)
 • Smart City (Inteligentne Miasto)
 • Śledzenie pojazdów, przesyłek wartościowych
 • Ochrona Środowiska i pomiary
 • Smart Lighing (Inteligentne oświetlenie - uliczne i przemysłowe)
 • Rolnictwo
 • Systemy Antykradzieżowe
Pomiary i monitorowanie
 • pozycji GPS
 • zbliżeniowy - proxymeter (4m)
 • 3 osiowy magnetometr
 • wilgotności
 • stężenia gazów
 • poziomu oświetlenia
 • wilgoci ziemi
 • rezystancji
 • rezystancji
 • cząstek stałych 1, 2.5, 4, 10um
 • temperatury
 • 3 osiowy inklinometr
 • zanieczyszczenia powietrza
 • oświetlenia
 • oświetlenia ALS
 • poziomu rzek
 • pojemności
 • 3 osiowy akcelerometr
 • ciśnienia
 • 3 osiowy żyroskop
 • zbliżeniowy - proxymeter (10cm)
 • koloru R, G, B, IR
 • wibracji i przyśpieszenia
 • wyładowań atmosferycznych do 40km
 • poziomu cieczy w zbiornikach
 • zużycia prądu


Dokumentacja

Sterownik IoT, IIoT - GSM/2G..4G/LTE CAT-M1/NBIoT (NB1) + GNSS/GPS

IIoT/IoT GSM/2G/3G/4G/CATM1/NBIoT + GPS/GNSS - Sterownik Smart City/Light/Smart Metering

Uniwersalny Sterownik GSM do zastosowań:

 • CIoT (Cellural Internet of Things) - Komórkowy Internet Rzeczy
 • Smart Metering (Pomiary zużycia mediów)
 • Bramka RS485 do GSM/CATM1/NBIoT
 • Bramka GPS do GSM/CATM1/NBIoT
 • IIoT (Industrial Internet of Things) - Przemysłowy Internet Rzeczy
 • Smart City (Inteligentne Miasto)
 • CATM1/NBIoT Modem
 • Asset tracking/Fleet Management (Śledzenie, geolokalizacja, GIS)
 • Bramka IR do GSM/CATM1/NBIoT
 • Smart Sensing (Inteligentne czujniki i opomiarowanie)
 • IoT (Internet of Things) - Internet Rzeczy
 • Predictive Maintenance (wykrywanie anomali i przewidywanie uszkodzeń)
 • Monitorowanie i zabezbieczanie Fotowoltaiki i farm słonecznych przed wyładowaniami atmosferycznymi, kradzieżą, zniszczeniem
 • Smart Monitoring (Inteligentne systemy monitorujące)
 • Smart Lighting (Inteligentne Oświetlenie)
 • MIoT (Mobile Internet of Things) - Mobilny Internet Rzeczy
 • Zabezpieczenie, Monitorowanie maszyn i urządzeń
 • Smart Grid (Zabezbieczanie sieci energetycznych i słupów)
 • Bramka UART do GSM/CATM1/NBIoT
 • Bramka CAN do GSM/CATM1/NBIoT

Funkcjonalność Hardware:

 • Modemy GSM (450MHz/900MHz/800MHz/1800MHz/2600MHz):
  • 2G+LTE 450MHz/800MHz CAT-M1
  • 4G (LTE)
  • 2G/SMS
  • LTE CAT-M1
  • 2G/3G/USSD
  • 2G+LTE NBIoT
  • LTE NBIoT
  • 2G+LTE CAT-M1
  • 2G+LTE CAT-M1/NBIoT
 • Interfejsy:
  • 4*1..10V wyjścia
  • 4 wejścia binarne (on/off)
  • 2*IR RX/TX(podczerwień)
  • RS-485
  • CAN (Controller Area Network)
  • USB (tylko dla modemu)
  • 4 wyjścia binarne do sterowania przekaźnikami (on/off)
  • GSM ze złączem anteny zewnętrznej
  • GPS/GNSS ze złączem anteny zewnętrznej
  • NANO-SIM lub MIM
  • UART/RS232TTL (3v3)
  • 4*PWM wyjścia
  • I2C/SPI
 • Funkcjonalność Firmware:
  • Ściemnianie oświetlenia LED i LED RGB (PWM, 1..10V)
  • Pomiary ADC i regulacje (Temperatury, oświetlenia, itd). Programowane progi górne i dolne oraz komendy sterujące
  • Odbiór Poczerwieni - zdalne sterowanie podczerwienią z pilota IR RC lub smartfona
  • Współpraca z chmurą eCity IoT
  • Generowanie alarmów
  • Wyjścia pojedyncze (włącz, wyłącz, przełącz, czasowe włączenie)
  • Nadawanie Podczerwieni - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami A/V, klimatyzatory, HVAC (kilkadziesiąt standardów IR)
  • Wyjścia podwójne do sterowania napędami(otwórz, zamknij, stop, czasowe uruchamianie)
  • Odczyt pozycji GPS/GNSS
 • Funkcjonalność Software:
  • Wizualizacja i sterowanie graficzne
  • BAS (Building Automation Systems)
  • Współpraca z chmurą eCity IoT i eHouse
  • Oprogramowanie serwerowe do współpracy wszystkich wariantów komunikacyjnych
  • Przetwarzanie i analizowanie danych
  • Automatyczne Mapowanie urządzeń
  • Integracja Systemów (BACNet IP, MQTT, Modbus TCP, HTTP, TCP/IP, UDP)
  • BIM (Building Information Modeling)
  • Archiwizowanie danych w bazie danych na potrzeby BIM oraz optymalizacji
  • Współpraca z Live Objects
 • Funkcjonalność Chmury eCity IoT
  • Gromadzenie informacji (BIG Data) i centralizacja danych z wielu systemów i instalacji
  • Ustawienie uprawnień i praw dostępu użytkowników
  • kastomizowany Front-End/Back-End
  • GIS - wyświetlanie kastomizowanych rezultatów na mapie
  • Wizualizacja danych w tabelach oraz na różnych typach wykresów
  • Integracja z serwerami LoRaWAN (sieciowym i aplikacyjnym)
  • Serwer aplikacyjny do przetwarzania danych i wysyłania komend sterujących do urządzeń IoT
  • Monitorowanie i alarmowanie o anomaliach/awariach systemów
IIoT/IoT GSM/2G/3G/4G/CATM1/NBIoT + GPS/GNSS - Sterownik Smart City/Light/Smart Metering

Sterownik IoT, IIoT - LoRaWAN + NFC

IIoT/IoT LoRaWAN - Sterownik Smart City/Light/Smart Metering

Uniwersalny Sterownik LoRaWAN do zastosowań:

 • IoT (Internet of Things) - Internet Rzeczy
 • IIoT (Industrial Internet of Things) - Przemysłowy Internet Rzeczy
 • Smart City (Inteligentne Miasto)
 • Smart Lighting (Inteligentne Oświetlenie)
 • Smart Monitoring (Inteligentne systemy monitorujące)
 • Smart Metering (Pomiary zużycia mediów)
 • Predictive Maintenance (wykrywanie anomali i przewidywanie uszkodzeń)
 • Smart Sensing (Inteligentne czujniki i opomiarowanie)
 • LoRaWAN modem
 • bramka CAN do LoRaWAN
 • bramka RS-485 do LoRaWAN
 • bramka UART do LoRaWAN
 • bramka NFC do LoRaWAN
 • bramka BlueTooth do LoRaWAN
 • obsługa zewnętrznych czujników znajdujących się na module sensorów (jak dla sterownika LoRaWAN)
 • Monitorowanie i zabezbieczanie Fotowoltaiki i farm słonecznych przed wyładowaniami atmosferycznymi, kradzieżą, zniszczeniem
 • Zabezpieczenie, Monitorowanie maszyn i urządzeń
 • Smart Grid (Zabezbieczanie sieci energetycznych i słupów)

Funkcjonalność Hardware:

 • Modemy LoRaWAN na jedno z pasm:
  • 868MHz
  • 915MHz
  • 433MHz
  • 169MHz
 • Interfejsy:
  • LoRaWAN z 3 wariantami anteny (zewnętrzne złącze, PCB, Chip)
  • NFC
  • BlueTooth 4.2, BLE
  • CAN (Controller Area Network)
  • RS-485
  • UART/RS232TTL (3v3)
  • 2*IR RX/TX (podczerwień)
  • 4*PWM wyjścia
  • 4*1..10V wyjścia
  • 4* wejścia ADC (pomiarowe)
  • I2C/SPI
  • 4 wejścia binarne (on/off)
  • 4 wyjścia binarne do sterowania przekaźnikami (on/off)
 • Opcjonalne Sensory/Czujniki (instalowane na etapie produkcji i montażu PCB):
  • 3 osiowy magnetometr
  • 3 osiowy inklinometr
  • 3 osiowy akcelerometr
  • 3 osiowy żyroskop
  • 3 osiowy inklinometr
  • oświetlenia
  • poziomu oświetlenia
  • wilgoci ziemi
  • zbliżeniowy - proxymeter (4m)
  • zanieczyszczenia powietrza
  • poziomu cieczy w zbiornikach
  • koloru R, G, B, IR
  • wilgotności powietrza
  • wyładowań atmosferycznych do 40km
  • rezystancji
  • zbliżeniowy - proxymeter (10cm)
  • wibracji i przyśpieszenia
  • cząstek stałych 1, 2.5, 4, 10um
  • temperatury
  • ciśnienia
  • oświetlenia ALS
  • 3 osiowy żyroskop
  • zużycia prądu 3 kanały
  • 3 osiowy akcelerometr
  • rezystancji
  • pojemności
  • stężenia gazów
IIoT/IoT LoRaWAN - Sterownik Smart City/Light/Smart Metering

Aplikacje dla IoT, IIoT - eHouse WiFi


Sterownik IoT, IIoT WiFi dla Lamp Ultrafioletowych do dezynfekcji i sterylizacji Covid-19, SARS-Cov-2 - Smart Medical, Healtcare
Sterownik IoT, IIoT WiFi zintegrowanych lamp wielofunkcjyjnych - regulacja temperatury bieli, dezynfekcja i sterylizacja Covid-19, SARS-Cov-2 Ultrafioletem - Smart Lighting (SL)