Inteligentny dom/budynek automatyka domowa/budynkowa eHouse - panel sterujący Java (wizualizacja zarządzanie i sterowanie graficzne)



Oprogramowanie Java dla komputerów PC na dowolny system operacyjny obsługujący wirtualną maszynę Java

Wizualizacja inteligentnego domu eHouse

 • oparta na projekcie architektonicznym zgodna ze standardem eHouse - online
 • automatyczna dla każdego pomieszczenia / sterownika - online
 • wyświetlanie statusów wszystkich urządzeń i wartości mierzonych
 • zarządzanie i sterowanie graficzne z wizualizacji (dotknięcie obiektu)
 • możliwość bezstratnego powiększania / pomniejszania - SVG (skalowalna grafika wektorowa)
 • przesuwanie obrazu w każdą stronę

Zarządzanie i sterowanie inteligentnym domem eHouse

 • zarządzanie i sterowanie tekstowe - z formularza wyboru
 • możliwość pracy online przez internet lub LAN
 • odbiór statusów ze sterowników inteligentnego domu przez sieć komputerową TCP/IP oraz broacast UDP
 • wysyłanie zdarzeń sterujących do sterowników poprzez TCP/IP

Wizualizacja oparta na projekcie architektonicznym i instalacji budynku



Wizualizacja Java Oparta na projekcie domu i instalacji




Wizualizacja Java - możliwość bezstratnego powiększania, pomniejszania dzięki zastosowaniu skalowalnej grafiki wektorowej SVG










Wizualizacja Java - możliwość przesuwania obrazu: góra, dół, prawy, lewy


Wizualizacja automatyczna dla każdego pomieszczenia i sterownika



Wizualizacja Automatyczna Java



Wizualizacja Java dla sterownika kotłowni, wentylacji, centralnego ogrzewania HeatManagera




Wizualizacja Java dla sterownika kotłowni, wentylacji, centralnego ogrzewania HeatManagera - powiększenie / zoom




Wizualizacja Java dla sterownika urządzeń zewnętrznych (napędów Rolet, Okien, Bram, Markiz)






Wizualizacja Java dla sterownika pokojowego: oświetlenie ogrzewanie, indywidualne wartości mierzone Temperatura, oświetlenie, poziomy ściemniaczy. Możliwość bezpośredniego zarządzania sterownikiem: zmiana programu, włączenie / wyłaczenie urządzenia
















Zarządzanie systemem z formularza - wybór sterownika i zdarzenia z listy



Zdarzenia są podzielone na grupy zależne od typu sterownika:
 • strefy zabezpieczeń '- Z'
 • programy rolet, bram, markiz, okien '- S'
 • pojedyncze napędy rolet, bram, markiz, okien '- R'
 • wyjścia / urządzenia '- O'
 • programy pracy wyjść / urządzeń '- P'
 • programy pracy pomiarów i regualacji '- A'
 • pełna lista zdarzeń '- E'





Zmiana strefy zabezpieczeń dla CommManagera




Zarządzanie wyjściami / urządzeniami dla CommManagera - w trybie pracy wyjść zwykłych






Zarządzanie urządzeniami kotłowni, centralnego ogrzewania, wentylacji, rekuperacji dla HeatManagera






Wybór trybu połączenia i komunikacji z systemem eHouse



 • LAN - sieć lokalna Ethernet WiFi - TCP/IP bezpośrednie podłączenie ze sterownikiem lub serwerem eHouse - online
 • LAN - sieć lokalna Ethernet WiFi - Broadcast UDP - nasłuchiwanie rozgłaszanych statusów przez sterowniki - online
 • Internet - TCP/IP bezpośrednie podłączenie ze sterownikiem lub serwerem eHouse - online
 • Internet / VPN - Broadcast UDP - nasłuchiwanie rozgłaszanych statusów przez sterowniki - online *
 • offline - komunikacja wyłączona



* zależy od topologii, konfiguracji sieci internet i parametrów punktu dostępowego