Zaplanuj płeć swoich dzieci jeśli masz odwagę.


Projekt: nowe dziecko do nowego domu.
Zaplanuj płeć swojego dziecka.
Zasada działania apletu:
Wpisz daty urodzenia potencjalnych rodziców i naciśnij przycisk Zaplanuj Dziecko.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, wybierz opcję Cały zakres oraz wpisz daty urodzenia twoich rodziców i naciśnij przycisk. Zaplanuj Dziecko.
Przedziały dat wyświetlane na ekranie nie odnoszą się do daty urodzenia dziecka, lecz do dnia skutecznie oddanego strzału.
Zaleca się wykonania prób w środkowej części zakresu.

Praktyczne testy wykazały:
  • 90% skuteczności (jeśli okno wyników jest zielone).
  • 80% skuteczności (jeśli okno wyjściowe jest żółte).
  • 60% skuteczności (jeśli okno wyjściowe jest czerwone).
Ograniczenie Odpowiedzialności i regulamin:
Wykorzystując to narzędzie automatycznie zgadzasz się na poniższe warunki.
Autor oprogramowania i firma iSys nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność wyników estymacji z cechami produktu finalnego.
Jeśli płeć dziecka różni się od zaplanowanej nie koniecznie oznacza to, że nie jesteś ojcem lub matką.
Jaki by nie był wynik twoich prób, życzymy, aby twoje dzieci były zdrowe, mądre, silne, bystre i dobre.
Firma iSys wyraża zgodę na udostępnianie tego linka w serwisach internetowych i stronach WWW pod warunkiem niezmienionej formy i przesłania informacji na adres kontaktowy eMail. Treść linka: