Language: Currency: Key:
SKU/Product CodeName/Shop/Images/Full DescriptionImageSRP
(EUR)
CP
(EUR)
VP
(EUR)
VP10
(EUR)
VP50
(EUR)
VP100
(EUR)
VP500
(EUR)
VP1000
(EUR)
DocCE
SKRZYNKA-MIDI Пощенска кутия eHouse Midi 32 модула + 8
Пощенска кутия eHouse Midi 32 модула + 8 93 0 0 0 0 0 0 0 -
Description Специализирана MIDI метална кутия Switchgear за RoomManager стайни контролери, EthernetRoomManager, EthernetRoomManagerMini

Кутията се състои от следните елементи:
 • Кутия за метална инсталация 402
  * 405
  * 115 (без рамка)
 • 458
  * 466
  * 10 външна врата с врата (ляво / дясно сменяема)
 • Евро Заключване
 • 2 DIN релси за монтаж на MP релейни модули - 18 + 4 модула
 • 2 двойки марка - Up bars 18 точки (неутрални и защитни) • metal switchbox

  Сглобени midi - Табло за покупка: Интелигентна къща Мини комутатор 18/32 изходи

  Повече информация:
  Интелигентна Ethernet House eHouse LAN стаен контролер
  Интелигентна къща Монтаж на мини комутатори
Doc -
Ext Doc -
Features-
Firmware Resources-
Hardware Resources-
Interfaces-
I/O-
Software Resources-
ImagesEHouse Midi 32 + 8 разпределителна кутия
EHouse Midi 32 + 8 разпределителна кутия
Currency: EUR NET Value, LOCO: Factory Warsaw, Poland, EU
SRP - sugested retail price per Unit
VP - Vendor Price per Unit
VP10 - Vendor Price per Unit (@10pcs)
VP50 - Vendor Price unit (@50pcs)
VP100 - Vendor Price unit (@100pcs)
VP500 - Vendor Price unit (@500pcs)
VP1000 - Vendor Price unit (@1000pcs)

Pełna Dokumentacja / Complete Documentation

Variant

Docs

Catalogue

DIY Blog

eHouse LAN

PL EN EN PL EN FR PL EN FR

eHouse WiFi

PL EN FR PL EN

eHouse RS-485/422

PL EN PL EN PL EN

eHouse PRO/BMS

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN/RF

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN

PL PL EN

Inne Dokumentacje / Other Documentation

Name

Docs

eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol

PL EN

eHouse Modbus TCP/IP Control

EN

Automatyka Budynku eHouse eHouse Building Automation Contact