Language: Currency: Key:
SKU/Product CodeName/Shop/Images/Full DescriptionImageSRP
(EUR)
CP
(EUR)
VP
(EUR)
VP10
(EUR)
VP50
(EUR)
VP100
(EUR)
VP500
(EUR)
VP1000
(EUR)
DocCE
raspberry-pi-128-outputs Малина ПИ, Банан PRO. . 128 Модул за интелигентни цифрови изходи - Направи го сам
Малина ПИ, Банан PRO. . 128 Модул за интелигентни цифрови изходи - Направи го сам 233 0 0 0 0 0 0 0 EN PL
DescriptionОсновните функции:
  • Внедрява 128 изхода за управление на външни релета (за електрически / електронни устройства) - I2C интерфейс
  • За разработка на софтуер за собствени нужди на сървърния софтуер на Linux
  • Създаване на централизирана инсталация на система за домашна автоматизация / управление на сградата / управление (главен превключвател)
  • 4x IDC - 50 мъжки Входни гнезда, съвместими с релейни модули (MP12, MP18) за професионална инсталация
  • 2x IDC - 40 Мъжка гнездо за разширение (отгоре и отдолу)
  • Могат да бъдат свързани до 2 модула (макс. 256 изхода) към RPI, BPRO и др

Doc -
Ext Doc -
Features-
Firmware Resources-
Hardware Resources-
Interfaces-
I/O-
Software Resources-
ImagesИнтелигентни изходи за малини PI 128 с модул за релейни драйвери
Интелигентни изходи за малини PI 128 с модул за релейни драйвери
Currency: EUR NET Value, LOCO: Factory Warsaw, Poland, EU
SRP - sugested retail price per Unit
VP - Vendor Price per Unit
VP10 - Vendor Price per Unit (@10pcs)
VP50 - Vendor Price unit (@50pcs)
VP100 - Vendor Price unit (@100pcs)
VP500 - Vendor Price unit (@500pcs)
VP1000 - Vendor Price unit (@1000pcs)

Pełna Dokumentacja / Complete Documentation

Variant

Docs

Catalogue

DIY Blog

eHouse LAN

PL EN EN PL EN FR PL EN FR

eHouse WiFi

PL EN FR PL EN

eHouse RS-485/422

PL EN PL EN PL EN

eHouse PRO/BMS

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN/RF

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN

PL PL EN

Inne Dokumentacje / Other Documentation

Name

Docs

eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol

PL EN

eHouse Modbus TCP/IP Control

EN

Automatyka Budynku eHouse eHouse Building Automation Contact