Language: Currency: Key:
SKU/Product CodeName/Shop/Images/Full DescriptionImageSRP
(EUR)
CP
(EUR)
VP
(EUR)
VP10
(EUR)
VP50
(EUR)
VP100
(EUR)
VP500
(EUR)
VP1000
(EUR)
DocCE
raspberry-pi-128-inputs Малина ПИ - 128 Модул за интелегентни дигитални влезови - Направи го сам
Малина ПИ - 128 Модул за интелегентни дигитални влезови - Направи го сам 256 0 0 0 0 0 0 0 EN PL
DescriptionГлавни карактеристики:
  • SPI сериски интерфејс
  • Имплементира 127 влезови за поврзување со прекинувачи, Сензори, Аларм сензори итн .
  • Ги спроведува излезите со релеи: Аларм, Предупредување, Мониторинг, Тивок аларм, Рано предупредување
  • Имплементира целосно управување со софтверот од eHouse. PRO Linux серверски софтвер
  • За креирање централизирана инсталација на систем за домашна автоматизација / управување со згради (главна прекинувачка табла)
  • 3x IDC - 50 Машки влезни приклучоци, компатибилни со 48 прошири за влез
  • 2x IDC - 40 Машки експанзија (горниот и долниот)
  • Може да се поврзат до 2 модули кои даваат 256 интелигентни влезови за единечен Малиот ПИ

Doc -
Ext Doc -
Features-
Firmware Resources-
Hardware Resources-
Interfaces-
I/O-
Software Resources-
ImagesМалина PI 128 Влезни бафери (SPI)
Малина PI 128 Влезни бафери (SPI)
Currency: EUR NET Value, LOCO: Factory Warsaw, Poland, EU
SRP - sugested retail price per Unit
VP - Vendor Price per Unit
VP10 - Vendor Price per Unit (@10pcs)
VP50 - Vendor Price unit (@50pcs)
VP100 - Vendor Price unit (@100pcs)
VP500 - Vendor Price unit (@500pcs)
VP1000 - Vendor Price unit (@1000pcs)

Pełna Dokumentacja / Complete Documentation

Variant

Docs

Catalogue

DIY Blog

eHouse LAN

PL EN EN PL EN FR PL EN FR

eHouse WiFi

PL EN FR PL EN

eHouse RS-485/422

PL EN PL EN PL EN

eHouse PRO/BMS

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN/RF

PL EN PL EN PL EN

eHouse CAN

PL PL EN

Inne Dokumentacje / Other Documentation

Name

Docs

eHouse TCP/IP UDP Communication Protocol

PL EN

eHouse Modbus TCP/IP Control

EN

Automatyka Budynku eHouse eHouse Building Automation Contact