IoT/IIoT LoRaWAN (@City LoRaWAN)


System IoT/IIoT LoRaWAN jest inteligentnym rozwiązaniem systemu Internetu Rzeczy z interfejsem LoRaWAN:
 • IoT - Internetu Rzeczy (Internet of Things)
 • IIoT - Przemysłowy Internet Rzeczy (Industry Internet of Things)
 • BAS - bezprzewodowe rozszerzenia systemu automatyki budynku eHouse WiFi, Ethernet, PRO (Building Automation System)
 • BMS - bezprzewodowe rozszerzenia systemu zarządzania budynkiem eHouse BMS (Building Management Systems)
 • BIM - bezprzewodowe sensory będące rozszerzeniem eHouse BIM (Building Information Modeling)
 • bezprzewodowe rozszerzenia "aktory" urządzeń wykonawczych
System IIoT LoRaWAN Składa się z:
 • serwera systemu eHouse.PRO / @City IoT (mikrokomputera) integrującego wszystkie sterowniki LoRaWAN/GSM i inne we wspólny system eHouse Hybrid/BMS +@City
 • bramek, koncentratorów (gateway) LoRaWAN do pokrycia zasięgu sygnału LoRaWAN dla wszystkich sterowników
 • sterowników montowanych w lampach, urządzeniach, maszynach
 • Serwara sieciowego (NS) LoRaWAN
 • Serwera aplikacyjnego (AS) LoRaWAN + Serwera bazy danych
Sterownik może być wmontowany do istniejącego urządzenia, lampy oświetleniowej, puszki elektrycznej lub obudowy czujnika.
IoT/IIoT, Smart City, Smart Lighting LoRaWAN
IoT/IIoT, Smart City, Smart Lighting LoRaWAN Pozwala to na integrację i wspólną pracę dowolnego urządzenia w systemie eHouse oraz @City IoT dla bardziej rozproszonych aplikacji.
Może on pracować pod nadzorem serwera eHouse PRO/BMS/Hybrid, @City integrującego inne interfejsy komunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe dostępne w systemie eHouse i @City IoT.
Dostępne są systemy: eHouse RF, eHouse WiFi, IoT/IIoT LoRaWAN, IoT/IIoT GSM 2G..4G/CATM1/NBIoT lub przewodowe eHouse CAN, eHouse RS485/422, eHouse Ethernet, eHouse PRO.
Tworzenie systemu hybrydowego pozwala na dowolny wybór architektury komunikacyjnej, jeśli jest to uwarunkowane wymaganiami technicznymi, preferencjami lub budżetem przedsięwzięcia.
System IIoT/eHouse LoRaWAN posiada bardzo bogatą funkcjonalność i duże możliwości kastomizacji i konfiguracji:
 • Główny interfejs komunikacyjny LoRaWAN
 • Opcjonalne sterowanie ze smartfona WWW
 • Praca pod nadzorem serwera eHouse PRO/BMS, @City IoT - mikrokomputer
 • Wejścia binarne (0..4) (programowalne) - podłączenie czujników, włączników sterujących
 • Wejścia pomiarowe analogowe ADC
 • Interfejs szeregowy UART, RS-232TTL, RS-485
 • Możliwość pełnej kastomizacji na potrzeby aplikacji lub partnera
 • Dodatkowy interfejs radiowy BlueTooth, BLE (4.2)
 • Interfejs szeregowy CAN
 • Dodatkowy interfejs bezprzewodowy NFC
 • Energy harvesting backend (pozyskiwanie energii do zasilania sterownika)
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania i wgrania dedykowanego oprogramowania dla aplikacji oraz partnera
 • Wyjścia binarne (0..4) z driverami dla przekaźników - do włączania oświetlenia lub innych urządzeń
 • Wyjście podczerwieni - do zdalnego sterowania zewnętrznymi urządzeniami/sterownikami (A/V, HiFi, RTV, Klimatyzacja, HVAC)
 • Wejście podczerwieni - do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami bieżącego sterownika/urządzenia/lampy
 • Opcjonalne czujniki MEMS, SIoT na PCB sterownika:
  • stężenia gazów
  • 3 osiowy inklinometr
  • wilgotności
  • cząstek stałych 1, 2.5, 4, 10um
  • rezystancji
  • oświetlenia
  • wibracji i przyśpieszenia
  • wyładowań atmosferycznych do 40km
  • zbliżeniowy - proxymeter (10cm)
  • zanieczyszczenia powietrza
  • oświetlenia ALS
  • 3 osiowy magnetometr
  • zużycia prądu
  • 3 osiowy żyroskop
  • koloru R, G, B, IR
  • ciśnienia
  • wilgoci ziemi
  • pojemności
  • poziomu oświetlenia
  • 3 osiowy akcelerometr
  • temperatury
  • zbliżeniowy - proxymeter (4m) - Time of Flight
 • 0..4 - Wyjścia PWM-DC lub 1..10V do ściemniania zasilaczy LED:
  • Bezpośrednie zasilanie diod dużej mocy
  • Regulacja Koloru RGBW (3 lub 4 kanały) - Ambient, Dekoracyjne, Alarmowe, Ewakuacyjne
  • Regulacja prądu diod podczerwonych - dodatkowe ogrzewanie stanowiska pracy i utrzymanie indywidualnego komfortu cieplnego przy biurku
  • Regulacja prądu diod specjalnych (COB, PowerLed, IR, UVA + UVB + UVC, laserowych) i dużej mocy
  • Regulacja obrotów silników lub wentylatorów
  • Regulacja Temperatury Bieli 2 kanały (dla białego ciepłego i zimnego)

Dodatkowe funkcje sterownika


 • sensor/czujnik cząstek stałych 1, 2.5, 4, 10um LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik wilgoci ziemi LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik zużycia prądu LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik pojemności LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik poziomu oświetlenia LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik wilgotności LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik 3 osiowy akcelerometr LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik zbliżeniowy - proxymeter (10cm) LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik oświetlenia LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik oświetlenia ALS LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik 3 osiowy inklinometr LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik ciśnienia LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik rezystancji LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik koloru R, G, B, IR LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik wibracji i przyśpieszenia LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik 3 osiowy magnetometr LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik zanieczyszczenia powietrza LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik prądu/napięcia LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik 3 osiowy żyroskop LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik temperatury LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik wyładowań atmosferycznych do 40km LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik stężenia gazów LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • sensor/czujnik zbliżeniowy - proxymeter (4m) - Time of Flight LoRaWAN lub BlueTooth/BLE

 • konwerter/bramka RS-232 <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka CAN <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka UART <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka RS-422 <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka podczerwieni <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka NFC <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka LoRaWAN <=> BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka RS-485 <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka BACNet <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka DMX <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka Modbus RTU <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLE
 • konwerter/bramka Dali <=> LoRaWAN lub BlueTooth/BLEDodatkowe funkcje serwera @City IoT, eHouse


Serwer pozwala między innymi:
 • BIM - Building Information Modeling. Zbieranie informacji i ich przetwarzanie
 • Archiwizowanie danych, tworzenie raportów, zapis w bazach danych
 • Tworzenie dedykowanych algorytmów do zmiany lub rozszerzenia funkcjonalności systemu
 • Sterowanie przez WWW (html - link), SMS
 • Integracje BACNet IP, ModBus TCP, MQTT,UDP, TCP, UDP+TCP, system plików, baza danych
 • praca lokalna lub/i przez chmurę eHouse lub @City IoT
 • praca zdalna łączność bezpośrednia (stały publiczny adres IP) lub pośredni przez eHouse Proxy ServerWstępna Konfiguracja i inicjalizacja Systemu


 • Wersja dla chmury i lokalna
 • możliwość zdalnej konfiguracji wstępnej systemu (chmura)
 • Wybór styli CSS wyświetlania poszczególnych ekranów (motywy)
 • Konfiguracje domyślne sterowników
 • Domyślne nazwy sterowników, wyjść, wejść, ściemniaczy, czujników
 • Konfiguracje indywidualnych sterowników - (zmodyfikowana konfiguracja od domyślnych)
 • Nazwy sterowników Indywidualnych: wyjść, wejść, ściemniaczy, czujników
 • Dodawanie/Usuwanie domyślnych zakresów sterowników
 • Dodawanie/Usuwanie indywidualnych sterowników (zmodyfikowana konfiguracja od domyślnych)

Edycja Nazw


Sygnały zaczynające się od @ nie są wyświetlane na panelu. Analogicznie nie zmienione nazwy (output .., input, dimmer ..). Nazwy te są wyświetlane w kontrolkach do wizualizacji i zdalnego sterowania systemem.
 • Nazwa sterownika indywidualnego lub prefix dla nazw domyślnych
 • Nazwy poszczególnych wyjść on/off
 • Nazwy wejść binarnych (on/off)
 • Nazwy wejść pomiarowych (ADC) i typ czujnika pomiarowego
 • Nazwy ściemniaczy pojedynczych i RGB
 • Nazwy napędów (wyjścia podwójne)
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Nadawanie nazw dla szablonów (domyślnych) i indywidualnych sterowników

Konfiguracja zaawansowana sterowników


Pozwala na wstępną konfigurację szablonów dla wszystkich nowych sterowników jak również konfigurację indywidualną sterowników (różnych od szablonu).

Wstępna konfiguracja wejść binarnych sterownika - domyślna lub indywidualna


 • Invert (tryb odwrócony wejścia 0->1)
 • Alarm (aktywacja funkcji alarmu)
 • Alarm Delay (opóźnienie aktywacji alarmu - jeśli sygnał zniknie przed tym czasem nie zostanie on aktywowany)
 • Remember State (czas pamiętania włączenia wejścia)
 • Event (opis zdarzenia/komendy)
 • Direct Event (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *)
 • Disable Execution (blokada uruchomienia komendy przywiązanej do aktywacji wejścia)
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej - zapisanie do kolejki (konfiguracja w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji danego wejścia do skopiowania przez schowek.
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Konfiguracja wejść binarnych

Wstępna konfiguracja wyjść binarnych (on/off) sterownika - domyślna lub indywidualna


Zawartość tego panela ma kilka funkcji:
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji - zapis do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdego wyjścia:
 • Disable Blokada zmiany stanu wyjścia. Ignorowanie komend sterujących dla pojedynczego wyjścia (np. gdy jest używane jako wyjście podwójne do sterowania napędami/zaworami)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable)
 • Repeats Ilość powtórzeń włączenia wyjścia (tryb cykliczny)
 • Time On Czas włączenia wyjścia (dla komendy On/Toggle). Po upływie tego czasu wyjście się wyłączy.
 • Time Off Czas wyłączenia wyjścia. Parametr ten ma znaczenia jeśli liczba powtórzeń Repeats jest większa od zera
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem - zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść binarnych

Wstępna konfiguracja wyjść podwójnych (otwórz/stop/zamknij) sterownika {sterowanie napędami} - domyślna lub indywidualna


 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji - zapis do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdej pary wyjść:
 • Disable Blokada zmiany stanu wyjść. Ignorowanie komend sterujących dla podwójnych wyjść (np. gdy jest używane jako wyjście pojedyncze do sterowania napędami/zaworami)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable , Somfy)
 • Somfy tryb sterowania napędami ze sterownikiem Somfy (1 linia - otwórz, 2 linia - zamknij, obie linie - stop). Wybór tego trybu dla zwykłego napędu może spowodować uszkodzenie napędu ze względu na jednoczesne włączenie obu kierunków dla funkcji stop
 • Repeats Ilość powtórzeń włączenia wyjść (tryb cykliczny)
 • Time On Czas włączenia wyjść (dla komendy Open/Close). Po upływie tego czasu wyjście się wyłączy.
 • Time Off Czas wyłączenia wyjść. Parametr ten ma znaczenia jeśli liczba powtórzeń Repeats jest większa od zera
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem - zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść binarnych

Wstępna konfiguracja wejść pomiarowych (ADC) sterownika - domyślna lub indywidualna


 • Invert tryb odwrócony wejścia (100%-x)
 • Alarm Low (aktywacja funkcji alarmu przy obniżeniu wartości poniżej zaprogramowanego progu dolnego)
 • Alarm High (aktywacja funkcji alarmu przy obniżeniu wartości powyżej zaprogramowanego progu górnego)
 • Alarm Delay (opóźnienie aktywacji alarmu - jeśli wartość wróci do zakresu pomiędzy (min,max) przed upływem tego czasu - nie zostanie on aktywowany)
 • Low Event (opis zdarzenia/komendy)
 • Low Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla zmniejszenia się wartości mierzonej poniżej zaprogramowanego progu dolnego
 • Low Level Poziom minimalny (dolny)
 • OK Event (opis zdarzenia/komendy)
 • OK Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla wartości mierzonej w zakresie (min,max) - tylko przy zmianie jednego z progów (min lub max)
 • High Event (opis zdarzenia/komendy)
 • High Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla zwiększenia się wartości mierzonej powyżej zaprogramowanego progu górnego
 • High Level Poziom maksymalny (górny)
 • Event Disable (blokada uruchomienia komend przywiązanych do wejścia)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Invert
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej - zapisanie do kolejki (konfiguracja w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji danego wejścia do skopiowania przez schowek.
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Konfiguracja wejść pomiarowych (ADC)

Wstępna konfiguracja wyjść regulowanych PWM/1..10V (0..100%) sterownika {ściemnianie oświetlenia lub zasilaczy LED} - domyślna lub indywidualna


 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji - zapis do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdego wyjścia PWM lub 1..10V:
 • Disable Blokada wyjścia ściemniacza. Ignorowanie komend sterujących dla ściemniaczy (np. gdy jest używane jako wyjście binarne)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable , MIN, MAX)
 • Min wartość minimalna (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału jest zawsze większy lub równy od tej wielkości
 • Value docelowa wartość (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału dąży do tej wielkości
 • Mode tryb pracy ściemniacza
  • N/A brak zmiany
  • Stop zatrzymanie ściemniacza w bieżącym stanie
  • + wzrost wartości świecenia do wartości Max (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany)
  • - spadek wartości świecenia do wartości Min (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany)
  • Set natychmiastowe ustawienie poziomu ściemniacza
  • Toggle stop (jeśli ściemniacz w ruchu) lub zmiana wartości w przeciwnym kierunku (jeśli ściemniacz jest w stanie ustalonym)
  • -Value jednorazowe obniżenie wartości ściemniacza o wartość kroku
  • +Value jednorazowe zwiększenie wartości ściemniacza o wartość kroku
  • Params ustawienie dodatkowych parametrów ściemniacza
  • Modify modyfikacja ściemniacza
  • Inc wzrost wartości świecenia do wartości Max (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany) + funkcje zaawansowane
  • Dec spadek wartości świecenia do wartości Min (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany) + funkcje zaawansowane
  • Stop zatrzymanie ściemniacza w bieżącej pozycji
  • Change zmiana wartości ściemniacza
 • Step Wartość kroku zmiany
 • Max wartość minimalna (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału jest zawsze mniejszy lub równy od tej wielkości
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem - zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku Update Settings.
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść ściemniaczy


Pełna konfiguracja w formularzu jest zapisywana na serwerze (lokalnym lub chmury) po naciśnięciu przycisku Update Settings.
W przypadku konfiguracji w chmurze jest ona automatycznie kopiowana na serwer lokalny po resecie serwera lokalnego.
W przypadku konfiguracji lokalnej jest ona uruchamiana po naciśnięciu przycisku Write Config.
Aktualizacja oprogramowania sterownika jest wykonywana po kliknięciu przycisku Firmware Update.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse, @City - przyciski funkcyjne

Pełny Ekran Konfiguracji sterownika indywidualnego/szablonu


Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi
IoT LoRaWAN/GSM dokumentacja sterowników
@Light, @City, IoT/IIoT LoRaWAN - Opcje
Platforma IoT/IIoT LoRaWAN/GSM