Magistrala zasilająca automatyki budynku eHouse


Komputer PC jest bardzo dobrym źródłem zasilania z racji posiadania dużej wydajności prądowej (moc np.400W), zabezpieczenia pozwalające na bezpieczną pracę i ochronę układów pobierających zasilanie przed przebiciami. Istnieje małe prawdopodobieństwo w przypadku uszkodzenia zasilacza, że na wyjściu pojawi się napięcie niezgodne ze specyfikacją, które może uszkodzić odbiorniki podłączone do zasilacza. Dodatkowo podłączenie komputera pod UPS pozwoli na podtrzymanie jednocześnie komputera będącego serwerem systemu Inteligentnego domu eHouse, urządzeń wchodzących w jego skład, jak również czujek alarmowych, zasilanych z napięcia +12V otrzymanego z komputera.
Najprostrze jest podłączenie gniazdek pod kilka złącz do zasilania np dysku twardego, co pozwala na dobre i szybkie połączenie.
Ze względu na duży prąd można połączyć kilka gniazdek równolegle. Wyjście zasilania z komputera koniecznie trzeba zabezpieczyć bezpiecznikami i najlepiej diodami wg. schematu instalacji systemu ehouse.
Kolor żółty przewodu oznacza +12V
kolor czarny 0V=GND=masa
kolor czerwony +5V
Magistralę zasilającą prowadzi się między wszystkimi modułami przekaźników przewodem 3*2.5mm2, w sposób najbardziej dogodny i pozwalający na najmniejsze zużycie przewodu. W/w przewody wlutowywuje się do modułów, zapewniając w ten sposób najmniejszą rezystancję styków, małe spadki napięć i długowieczną pracę bez uszkodzeń wynikających ze starzenia się połączeń. Bardzo dobrym rozwiązaniem przy łączeniu szeregowym odcinków magistrali zasilającej jest zamknięcie pętli tej magistali - zdecydowanie zmniejszy to spadki napięcia i zapewni dużą bezawaryjność. Przerwanie jednego odcinka nie spowoduje awarii systemu. Magistralę tą jak wszystkie nisko-napięciowe okablowanie, dla bezpieczeństwa całego systemu, należy prowadzić z dala od przewodów 230V.