@Light Ultrafiolet - zarządzanie lampami/diodami LED UV poprzez (WiFi). Dezynfekcja i sterylizacja wirusów bakterii zarazków w tym COVID-19 SARS-CoV-2 KoronaVirus


Inteligentny System antybakteryjny, antywirusowy - zarządzanie lampami UV do sterylizacji pomieszczeń i miejsca pracy (unicestwienie 99.9% bakterii i wirusów w tym SARS-CoV-2, COVID-19, itd.)

@Light, Smart Lighting, Inteligentne Oświetlenie Obiektowe, UV, WiFi, Podczerwień

@Light Ultrafiolet - Inteligentne oświetlenie obiektowe UV do dezynfekcji i sterylizacji (Smart Lighting)


Oświetlenie ultrafioletowe jest bardzo skuteczne w zwalczaniu wszystkich żywych organizmów: wliczając w to owady, bakterie, wirusy, zarazki.
Szczególnie skuteczne jest widmo UV-C dolny zakres ultrafioletu 265nm-285nm, który niszczy komórki, na poziomie łańcuchów DNA/RNA
Promieniowanie UV jest także bardzo niebezpieczne dla człowieka.
Jest wiele aspektów używania lamp UV, Diod LED UV, Modułów Mocy LED UV, wymagającego dedykowanego sterowania dla tego typu oświetlenia (w szczególnym uwzględnieniu diody LED UV-C).
System @Light Ultrafiolet służy do sterowania - zarządza wieloma rodzajami lamp i oświetlenia ultrafioletowego do dezynfekcji i sterylizacji w obiektach:
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe szpitali (sale, łóżka chorych i ich i bezpośrednie sąsiedztwo)
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe do centrów handlowych
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe miejsca pracy (np. biurka - w szczególności gdy wiele osób korzysta z tego samego miejsca pracy)
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe w magazynach
 • mobilne lampy i oświetlenie ultrafioletowe do ręcznej dezynfekcji
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe do dezynfekcji/sterylizacji w przewodach wentylacyjnych, anemostatach klimatyzacji, wentylacji
 • lampy ultrafioletowe do biur (boksy, open-space, kasy)
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe sklepów (zmniejszenie starzenia się towarów spożywczych, walka z grzybami, pleśniami, owadami)
 • lampy i oświetlenie ultrafioletowe w halach produkcyjnych
System umożliwia bezpieczną pracę i przebywanie osób w dużych skupiskach ludzkich, zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w obliczu chorób zakaźnych, wirusów i bakterii.
Główne cechy systemu:
 • użycie dowolnych lamp ultrafioletowych DC stało-napięciowych lub stało-prądowych
 • regulacja mocy świecenia lamp ultrafioletowych (płynna)
 • użycie dowolnych lamp ultrafioletowych AC, jarzeniowych
 • Zmniejszenie wydatków na płyny dezynfekujące, chemię i inne metody sterylizacji
 • Nie są wymagani pracownicy służb porządkowych, sanitarych do dezynfekcji ani operatorzy lamp UV
 • Znacznie skuteczniejsze niż dezynfekcja ręczna płynami
 • Oszczędności użycia prądu przy zastosowaniu diód LED UV
 • sterowanie oświetleniem bakteriobójczym (Ultrafiolet) do dezynfekcji/sterylizacji miejsca pracy (biurko, osprzęt biurowy, dotykane przedmioty, itd.) - po odejściu osób z miejsca pracy
 • dezynfekcja/sterylizacja przepływającego powietrza promieniami ultrafioletowymi (UVA+ UVB + UVC) w czasie obecności pracowników. Unicestwienie 99.9% wirusów i bakterii łącznie z łańcuchami DNA/RNA
  • zarazki chorób zakaźnych
  • mikro-organizmy
  • KoronaVirus (Coronavirus)
  • SARS-CoV-2
  • grzyby
  • Covid-19
  • pleśnie
  • wszystkie odmiany grypy
 • monitorowanie i zabezpieczenie lamp Ultrafioletowych, diod LED UV przed przegrzaniem pozwalające na wielokrotne wydłużenie czasu życia
 • sterowanie dowolnych Ultrafioletowych lamp jarzeniowych, gazowych
 • możliwość automatycznego wyłączania oświetlenia i włączania sterylizacji promieniami ultrafioletowymi po odejściu osób z miejsca pracy (w nocy, podczas przerw, itd) - praca autonomiczna
 • sterowanie oświetleniem UV w sklepach do ochrony produktów świeżych np. warzywa, owoce, pieczywo, itd. Niszczenie i przeciwdziałanie rozwojowi pleśni, grzybów, insektów oraz znaczne zmniejszenie starzenia się produktów.
 • Lampy, zasilacze włączają się pojedynczo nie wszystkie na raz (niezsynchronizowany start lamp). Nie jest generowany bardzo duży impuls prądowy występujący przy jednoczesnym włączeniu wszystkich zasilaczy. (np. 100 lamp ze prądem startowym zasilacza 2A co daje 200A sumarycznego prądu startowego)
 • blokada promieniowania ultrafioletowego podczas przebywania osób w miejscu pracy i zasięgu świecenia lamp UV
 • zdalne sterowanie z pilota podczerwieni lub smartfona, indywidualne każdą lampą
 • Sterowanie dowolnymi lampami (żarówki, promienniki, jarzeniówki, itd.)
 • sterowanie dowolnych Ultrafioletowych diod LED oraz modułów UV, UVA, UVB, UVC, COB, PowerLed
 • włączanie światła widzialnego (kolorowego) razem z niewidzialnym promieniowaniem UV-C pokazujący jego obszar zasięgu
 • mierzenie i zliczanie czasu pracy oświetlenia UV
 • Konfiguracja z szablonu (dla grup sterowników) lub indywidualna
 • Konfiguracja lokalna lub przez chmurę
 • Konfiguracja "ad-hoc" - wgrywanie z serwera w dowolnej chwili lub po resecie sterownika


System @Light (WiFi) Składa się z:
 • serwera systemu (mikrokomputera) integrującego wszystkie lampy we wspólny system
 • sterowników montowanych w zainstalowanych lampach lub nowych lamp z fabrycznie zamontowanymi sterownikami @Light
 • routerów WiFi (2.4GHz b/g/n) do pokrycia zasięgu sygnału WiFi dla wszystkich sterowników
Sterownik może być wmontowany do istniejącego oświetlenia LED UV lub większości dostępnych na rynku lamp LED UV. Funkcje i możliwości takich lamp są mocno ograniczone i zależą od ich wyposażenia.
System @Light posiada bardzo bogatą funkcjonalność i duże możliwości kastomizacji i konfiguracji:
 • Główny interfejs komunikacyjny WiFi (opcjonalnie bezprzewodowe interfejsy RF lub LoRaWAN/Przewodowo CAN, RS485, Ethernet lub praca samodzielna)
 • grupowanie lamp (rzędy/kolumny)
 • Wyjścia binarne (0..4) z przekaźnikami 230VAC/5A - do włączania oświetlenia 230VAC lub zasilaczy dla lamp DC CV/CC (Niskonapięciowe Stało-prądowe lub stało-napięciowe)
  • Włączenie/Wyłączenie wentylatora w przypadku zbyt wysokiej temperatury lub sterylizacji powietrza promieniowaniem ultrafioletowym (Uv-A + Uv-B + Uv-C - np. dla Covid-19)
  • Włączenie/Wyłączenie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego budynku
  • Wyłączenie zasilaczy ściemnianych przez Dimery (Zerowy pobór mocy/prądu przez lampę)
 • Wejście czujnika temperatury (do bezpośredniego pomiaru temperatury) - z możliwością automatycznego wyłączenia lub ściemnienia lampy w przypadku przegrzania
 • Wejścia binarne (0..4) (programowalne) - podłączenie czujnika ruchu, włączników sterujących
 • Wejście podczerwieni - do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami bieżącego sterownika/lampy (on/off, ściemnianie, regulacja temperatury bieli)
 • Opcjonalny zasilacz impulsowy 85-230VAC/5W. 0.3W przy pracy w trybie jałowym (tylko elektronika), znacznie zmniejszający zużycie energii w trybie "czuwania" lampy
 • 0..4 - Wyjścia PWM-DC MOSFET do ściemniania zasilaczy LED lub bezpośrednio lamp/diod LED:
  • Bezpośrednie zasilanie diod dużej mocy
  • Regulacja prądu diod podczerwonych - dodatkowe ogrzewanie stanowiska pracy i utrzymanie indywidualnego komfortu cieplnego przy biurku
  • Regulacja i stabilizacja prądu diod specjalnych (COB, PowerLed, IR, UVA + UVB + UVC, laserowych) i dużej mocy
  • Regulacja Koloru RGBW (3 lub 4 kanały) - Ambient, Dekoracyjne, Alarmowe, Ewakuacyjne
  • Regulacja Temperatury Bieli 2 kanały (dla białego ciepłego i zimnego)
 • Blokowanie oświetlenia szkodliwego dla zdrowia w czasie obecności pracownika (np. Ultrafiolet Covid-19 - UVA+UVB+UVC)
 • Licznik godzin pracy każdego oświetlenia (wyjścia) - w celu określenia konieczności wymiany diod/lamp specjalnych (Covid-19 - UVA+UVB+UVC)
 • Opcjonalny czujnik UV (fotodioda)
 • Opcjonalny czujnik barwy światła (RGB-IR)
 • Opcjonalny czujnik poziomu oświetlenia (ALS)
 • Opcjonalne sterowanie ze smartfona WWW lub Aplikacji Android (każda lampa)
 • Praca pod nadzorem serwera eHouse PRO/BMS - mikrokomputer, zarządzanie sterowanie grupowe i zbiorowe

Więcej: Sterownik IoT, IIoT WiFi

Opcje podłączenia:


1) Zintegrowana Lampa Biurowa + UV
Trzystopniowa regulacja temperatury bieli (4500K, 5500K, 6500K) w zależności od włączenia wyjść 1,2.
Sterowanie lampą UV do dezynfekcji/sterylizacji.
Podgrzewaniem lampą podczerwoną IR.
 • Wejścia - włączniki sterujące i/lub czujnik ruchu.
 • Wyjścia przekaźnikowe - oświetlenie on/off (230VAC)
  • oświetlenie LED biały (4500K) - 5..10W
  • oświetlenie LED biały (6500K)- 5..10W
  • Lampa Ultrafioletowa do dezynfekcji/sterylizacji
 • Wyjścia PWM:
  • ściemnianie taśm LED - stało-napięciowe (*)
  • sterowanie wentylatorem chłodzącym i zapewniającym obieg dezynfekowanego/wysterylizowanego powietrza
 • Wyjścia Prądowe - ściemniane wyjścia UV VDC z płynną regulacją prądu (*)
 • czujnik podczerwieni - do zdalnego sterowania z pilota podczerwieni
 • czujnik temperatury - pomiar temperatury lampy lub modułu LED UV
(*) - tylko jedna z opcji

2) Lampa Biurowa
Płynna regulacja jasności świecenia oświetlenia LED (0..100%).
Płynna regulacja barwy świecenia (4500K..6500K) manualnie z pilota IR lub smartfona.
Płynna regulacja mocy nagrzewania miejsca pracy podczerwienią IR.
 • Wejścia - włączniki sterujące i/lub czujnik ruchu.
 • Wyjścia przekaźnikowe - zasilanie stało-prądowych zasilaczy ściemnianych (z wejściem PWM) + lampa Ultrafioletowa + wentylator
 • Wyjścia PWM - podłączenie do wejść PWM zasilaczy stało-prądowych (ściemnianych) np.:
  • oświetlenie LED biały (4500K) - 10..20W
  • oświetlenie LED biały (6500K) - 10..20W
  • Lampa UV
 • czujnik podczerwieni - do zdalnego sterowania z pilota podczerwieni

3) Lampa Biurowa
Optymalizacja budżetu i funkcjonalności lampy:
Tylko jeden zasilacz stało-napięciowy 48-60VDC/40-50W.
Płynna regulacja poziomu świecenia 0..100% każdej z lamp LED (stało-prądowych).
Płynna regulacja koloru bieli (4500K,6500K).
Płynna regulacja prądu modułu LED Ultrafiolet.
Zabezpieczenie modułu LED Ultrafiolet.
 • Wyjście przekaźnikowe - włączenie zasilacz stało-napięciowy +48..60VDC
 • Wyjścia regulacji prądu - do bezpośredniego sterowania oświetlenia LED stało-prądowego (CC)
  • moduł LED biały (4500K) 10..20W
  • moduł LED biały (6500K) 10..20W
  • moduł LED Ultrafiolet (Uv-A, Uv-B, Uv-C) 3-10W
 • czujnik temperatury - pomiar temperatury modułu LED Ultrafiolet do utrzymania optymalnej temperatury pracy


Panel Sterujący WWW/HTML, Wizualizacja, Sterowanie Graficzne, Kontrolki


IoT, IIoT, eHouse WiFi - Panel sterujący, Wizualizacja, Sterowanie Graficzne WWW/HTML
Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi
Konfiguracja systemu IIoT, IoT, eHouse WiFi przez WWW


IoT, IIoT, eHouse WiFi - Konfiguracja systemu WWW
Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi

eHouse WiFi - Dokumentacja systemu
eHouse WiFi - Blog & DiY
@Light, eHouse, IoT WiFi - Opcje
@Light, eHouse, IoT WiFi Rev.1 - Opcje