Moduł Komunikacyjny (CommManager). Zintegrowany system alarmowy sterownik bram rolet moduł GSM i Ethernet.


Moduł komunikacyjny jest zintegrowanym systemem alarmowym, sterownikiem rolet, markiz, bram oraz posiada wbudowane moduły SMS / GSM / GPRS, Ethernet i RS485.
eHouse LAN (Ethernet) CommManager - Security system and Drive controller
CommManager w systemie eHouse 1 może zastąpić następujące urządzenia: ExternalManager, InputExtender'y, Expander, Konwerter RS232 / 485 oraz przejmuje większość funkcji komunikacyjnych komputera PC.

Cechy CommManagera:
 • interfejs Ethernet do bezpośredniego sterowania przez lokalną sieć komputerową
 • wbudowany klient TCP/IP do sterowania systemem EthernetHouse (eHouse 2)
 • klient poczty POP3 - odbieranie eMail'i przez moduł GSM / GPRS - nie wymaga stacjonarnego łącza i pracuje w każdej lokalizacji gdzie jest zasięg telefonii GSM
 • posiada wbudowaną kolejkę zdarzeń do przesłania i uruchomienia (50 pozycji)
 • posiada 21 indywidualnie definiowanych stref zabezpieczeń
 • posiada programowane czasy uaktywnienia wyjść alarmu (syrena alarmowa), ostrzeżenia (światło alarmowe) i monitoringu (uruchomienie nadajnika monitoringu), oraz wyjścia wczesnego ostrzegania
 • posiada indywidualnie definiowane programy zabezpieczeń (max 24), Jednoczesne ustawienie wszystkich rolet, markiz, bram oraz strefa zabezpieczeń
 • interfejs RS485 do współpracy z modułami pracującymi w systemie eHouse 1
 • umożliwia ustawienie wybranego poziomu logowania pracy w systemie pozwalającym na wykrywanie kłopotów w przypadku błędów lub uszkodzeń.
 • posiada indywidualnie definiowane programy ustawień progów przetwornika Analogowo - Cyfrowego (max 24)
 • posiada zaawansowany kalendarz - terminarz (255 pozycji) do sterowania systemem eHouse
 • posiada wbudowany 16 kanałowy przetwornik Analogowy - Cyfrowy do monitorowania sygnałów analogowych z pomiarowych czujników zewnętrznych: np. temperatura, oświetlenie, siła wiatru, wilgotność, Sabotaż czujek alarmowych. Przekroczenie progu górnego lub dolnego dla każdego kanału, umożliwia automatyczne uruchomienie zdarzenia systemowego z nim powiązanego lub włączenie i wyłączenie wyjścia (w trybie bezpośrednim)
 • wbudowany serwer TCP/IP do sterowania systemem o możliwości jednoczesnego połączenia do 5 klientów.
  Serwery są równouprawnione i pozwalają na:
  • przesyłanie statusu urządzeń do paneli graficznych TCP i wizualizacji
  • przesyłanie logów do aplikacji monitorującej
  • odbieranie zdarzeń z paneli TCP/IP
  • uzyskanie trybu transparentnego między łączem Ethernet a RS485 itd
 • posiada software'owy i hardware'owy Watch Dog Timer (do resetu urządzenia w przypadku poważnych błędów lub zawieszenia się systemu).
 • serwery i klient TCP/IP stosują dynamiczną, bezpieczną autoryzację typu chalange-response, aby uniemożliwić włamanie do systemu. Algorytm jest różny dla każdej instalacji systemu. Jedynie urządzenia, panele i oprogramowanie sterujące pakietu eHouse z danej instalacji są w stanie podłączyć się do systemu przez TCP/IP.
 • Umożliwia sterowanie modułami systemu eHouse 1 oraz delegowanie zdarzeń i danych między modułami pracującymi w tej wersji (zastępuje panel PC).
 • umożliwia bezpośrednie podłączenie syreny, lampy alarmowej, radiolinii monitoringu, sygnału wczesnego ostrzegania
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego do synchronizacji urządzeń
 • umożliwia alternatywne wykorzystanie wyjść w normalnym trybie pracy (standard RoomManager'a), gdy nie potrzebne jest sterowanie roletami, markizami, bramami itd
 • posiada programowane czasy przesuwu, przerwy, impulsu sterującego napędu rolety, markizy i bramy
 • wbudowany moduł SMS / GSM / GPRS do powiadomień o alarmie z informacją o nazwie czujek, które zostały uaktywnione
 • posiada trzy grupy raportowania SMS zdarzeń w systemie zabezpieczeń:
  • informacja o zmianie stref
  • informacja o dezaktywacji alarmu
  • informacja o uaktywnionych czujkach alarmowych
 • umożliwia podłączenie do 48 czujek alarmowych w wersji podstawowej lub 96 z rozszerzeniem
 • moduł GSM / GPRS do odbioru zdarzeń sterujących systemem przez SMS i eMail i wysyłania powiadomień o alarmie
 • kompletny, zintegrowany i niezależny system zabezpieczeń sterowany spoza strefy chronionej poprzez SMS, eMail, Ethernet i WiFi
 • posiada 4 poziomową maskę indywidualnie definiowaną dla każdej czujki alarmowej niezależnie w każdej strefie w przypadku aktywacji czujki:
  • włączenie światła alarmowego (W)
  • uruchomienie konkretnego zdarzenia systemowego (E)
  • włączenie syreny alarmowej (A)
  • włączenie monitoringu (M)
 • wbudowany sterownik napędów rolet, markiz, bram maksymalnie 35 (lub 27) niezależnych systemów rolet bez rozszerzenia lub 56 z rozszerzeniem (w standardzie SOMFY)


przejdź do sklepu: inteligentny dom EthernetCommManager