Sterownik mieszkania piętra - LevelManager (LM) dla instalacji scentralizowanej Inteligentnego domu eHouse.


LevelManager jest scentralizowanym sterownikiem pozwalający na realizację zintegrowanego sterowania mieszkaniem.
Jest to sterownik CommManager z wyjściami pracującymi w trybie pojedynczym. LevelManager odpowiedzialny jest za sterowanie całym piętrem (kondynacją) w domach jednorodzinnych lub mieszkanu.

LevelManager umożliwia tworzenie instalacji scentralizowanej i pracuje tylko w architekturze sieci Ethernet.

Cechy i Funkcje LevelManager'a:
 • posiada 12 profile (programy) pracy dla analogowych wejść pomiarowych ustawienie progów (min, max) wszystkich wejść pomiarowych
 • posiada wbudowane funkcje samokontroli, testu komunikacji, watch dog timer, zabezpieczenia przed zawieszaniem. Urządzenie resetuje się w przypadku braku komunikacji
 • posiada wbudowaną kolejkę zdarzeń do uruchomienia
 • wbudowany Interfejs RS232-TTL do instalacji rozszerzeń systemu (BlueTooth, czytnik zbliżeniowych kart dostępu Mifare)
 • posiada 48 wejść cyfrowych, do podłączenia zewnętrznych włączników, czujników cyfrowych, itd.
 • posiada programowany kalendarz - terminarz do uruchomienia zdarzeń systemowych (255 pozycji)
 • wbudowany klient TCP/IP do sterowania systemem EthernetHouse (eHouse 2)
 • wbudowany serwer TCP/IP - sterowanie systemem o możliwości jednoczesnego połączenia do 5 klientów.
  Serwery są równouprawnione i pozwalają na:
  • odbieranie zdarzeń z paneli TCP/IP
  • przesyłanie statusu urządzeń do paneli graficznych TCP i wizualizacji
  • przesyłanie logów do aplikacji monitorującej
  • uzyskanie trybu transparentnego między łączem Ethernet a RS232, itd.
 • serwery i klient TCP/IP stosują dynamiczną, bezpieczną autoryzację typu chalange - response, aby uniemożliwić włamanie do systemu. Algorytm jest różny dla każdej instalacji systemu. Tylko urządzenia, panele i oprogramowanie sterujące pakietu eHouse z danej instalacji mają możliwość podłączenia się do systemu przez TCP/IP.
 • sterowanie 3 ściemniaczami regulującymi poziom oświetlenia w pomieszczeniach (wyjścia PWM)
 • posiada funkcje upgrade'u oprogramowania sterownika i zwiększania jego funkcjonalności w przypadku wypuszczenia nowych wersji firmware'u, bez konieczności wymontowywania sterownika - bezpośrednio z poziomu aplikacji CommManagerCfg.
 • wbudowany Interfejs Ethernet - do bezpośredniego włączenia w sieć LAN
 • posiada 16 wejść analogowych do pomiaru wartości z czujników analogowych (np. temeratura, oświetlenie) z programowanymi progami (min, max)
 • posiada 70 wyjść cyfrowych (bezpośrednio do podłączenia przekaźników włączających odbiorniki energii)


przejdź do sklepu: inteligentny dom Ethernet CommManager/LevelManager