Sterownik pokojowy TCP / IP- EthernetRoomManager (ERM). Automatyka budynku eHouse.Sterownik jest odpowiednikiem RoomManager'a pracującym bezpośrednio w architekturze sieci Ethernet.
eHouse LAN (Ethernet) Home Automation system - RoomManager
EthernetRoomManager'y instaluje się w głównych pomieszczeniach szczególnie tam, gdzie zamierzamy zarządzać sterownikiem z pilota podczerwieni lub kontrolować urządzenia HiFi, Audio, Video przez sterownik.

EthernetRoomManager pozwala na dwukierunkowe sterowanie podczerwienią IR:
 • pozwala na sterowanie sprzętem HiFi, Audio, Video przez sterownik
 • pozwala sterować pilotem Sony EthernetRoomManager'em
EthernetRoomManager powinien więc zostać zainstalowany w pomieszczeniu gdzie będziemy wykorzystywać funkcje podczerwieni - na przeciwko sprzętu HiFi, Audio, Video którym powinien zarządzać.
EthernetRoomManager umożliwia tworzenie instalacji zdecentralizowanej (lokalne sterowanie indywidualnymi pomieszczeniami) i pracuje tylko w architekturze sieci Ethernet (LAN).

Cechy i funkcje EthernetRoomManager'a:
 • posiada wbudowane funkcje samokontroli, testu komunikacji, watch dog timer, zabezpieczenia przed zawieszaniem. Urządzenie resetuje się w przypadku braku komunikacji
 • posiada 8 wejść analogowych do pomiaru wartości napięcia z czujników analogowych (np. temeratura, oświetlenie) z programowanymi progami (min, max)
 • posiada 12 profile (programy pomiarowo / regulacyjne) pracy dla analogowych wejść pomiarowych ustawienie progów (min, max) wszystkich wejść pomiarowych
 • posiada 12 wejść cyfrowych, do podłączenia zewnętrznych włączników, czujników cyfrowych, itd
 • serwery i klient TCP/IP stosują dynamiczną, bezpieczną autoryzację typu chalange - response, aby uniemożliwić włamanie do systemu. Algorytm jest różny dla każdej instalacji systemu. Tylko urządzenia, panele i oprogramowanie sterujące pakietu eHouse z danej instalacji pozwalają na podłączenie się do systemu przez TCP/IP
 • posiada drivery LED/LED RGB PWM - 12VDC/3A z optoizolacją (opcja)
 • Posiada możliwość sterowania oświetleniem DMX - 32 kanały (wymaga zewnętrznego drivera z optoizolacją). Zawiera 24 programy sceny świetlne dla oświetlenia DMX.
 • wbudowany klient TCP/IP do sterowania systemem eHouse4Ethernet
 • wbudowany Nadajnik podczerwieni (IR) do sterowania urządzeniami Audio, Video, HiFi przez emulowanie kodu pilota danego urządzenia
 • wbudowany Interfejs RS232-TTL do instalacji rozszerzeń systemu
 • posiada funkcje upgrade'u oprogramowania sterownika i zwiększania jego funkcjonalności w przypadku wypuszczenia nowych wersji firmware'u, bez konieczności wymontowywania sterownika - bezpośrednio z poziomu aplikacji CommManagerCfg.
 • wbudowany serwer TCP/IP do sterowania systemem o możliwości jednoczesnego połączenia do 5 klientów.
  Serwery są równouprawnione i pozwalają na:
  • uzyskanie trybu transparentnego między łączem Ethernet a RS232
  • odbieranie zdarzeń z paneli TCP/IP
  • przesyłanie logów do aplikacji monitorującej, itd.
  • przesyłanie statusu urządzeń do paneli graficznych TCP i wizualizacji
 • wbudowana kolejka zdarzeń do uruchomienia
 • wbudowany Odbiornik Podczerwieni (IR) do sterowania przez pilota lub panel sterujący (w standardzie Sony - SIRC)
 • wbudowany Interfejs Ethernet - do bezpośredniego włączenia w sieć LAN
 • Posiada możliwość sterowania oświetleniem DALI - 46 kanałów (wymaga zewnętrznego drivera z optoizolacją). Zawiera 24 programy sceny świetlne dla oświetlenia DALI
 • posiada 24 wyjścia cyfrowe On/Off (bezpośrednio do podłączenia przekaźników włączających urządzenia elektryczne/elektroniczne)
 • posiada 24 profile (programy) pracy umożliwiające jednoczesne przełączenie wszystkich wyjść sterujących i ściemniaczy w zaprogramowane stany
 • posiada programowany kalendarz - terminarz do uruchomienia zdarzeń systemowych (128 pozycji)
 • sterowanie 3 ściemniaczami regulującymi poziom oświetlenia w pomieszczeniach (wyjścia PWM) 12V/2.5A


przejdź do sklepu: inteligentny dom EthernetRoomManager