Sterownik centralnego ogrzewania wentylacji rekuperacji i kotłowni - HeatManager (HM). Inteligentny dom budynek eHouse.HeatManager jest sterownikiem integrującym w sobie wszystkie funkcje zarządzania i sterowania bardzo rozbudowaną instalacją kotłowni i centralnego ogrzewania. W jego skład mogą wchodzić:
 • rekuperator (Wentylacja mechaniczna z odzystkiem ciepła)
 • bufor ciepła CWU (Ciepłej Wody Użytkowej), CO (Centralnego Ogrzewania)
 • chłodnice wodne
 • wentylacja
 • kominek z płaszczem wodnym oraz DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza)
 • kolektory słoneczne
 • bypass'y w układzie ogrzewania i wentylacji
 • wymienniki ciepła
 • nagrzewnice wodne
 • kocioł lub pompa ciepła
Pozwala na kompleksowe i maksymalnie bezobsługowe sterowanie centralnym ogrzewaniem oraz wentylacją, przy zastosowaniu zaawansowanego kalendarza - terminarza oraz programów pracy.
Sterownik centralnego ogrzewania jest zoptymalizowany do osiągnięcia jak największej sprawności i do maksymalnego ograniczenia nakładów finansowych na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Główne możliwości i funkcje sterownika ogrzewania:
 • posiada funkcje upgrade'u oprogramowania sterownika i zwiększania jego funkcjonalności w przypadku wypuszczenia nowych wersji firmware'u, bez konieczności wymontowywania sterownika - bezpośrednio z poziomu aplikacji eHouse
 • sterowanie kotłem
  • Włącz / Wyłącz
  • ręczne podawanie paliwa
  • blokada podawania paliwa
  • wyłączenie zasilania
 • sygnalizacja alarmowa przegrzania kominka, kotła, kolektora słonecznego
 • posiada wbudowane 24 programy pracy zawierające wszystkie parametry i ustawienia HeatManager'a
 • posiada 3 programy sterowania wentylacją / rekuperacją,
  • bezwarunkowa wentylacja - poziom wentylacji jest wybrany na podstawie bierzącego programu pracy.
   HeatManager resztę parametrów wentylacji dobiera tak, aby osiągnąć wymagany zakres temperatury w pomieszczeniu najmniejszym kosztem zużycia energii grzania lub chłodzenia.
   Po osiągnięciu wymaganej temperatury wentylacja nadal pracuje, zmieniając temperaturę adaptacyjnie tak, żeby utrzymać temperaturę w pomieszczeniach w zaprogramowanym przedziale
  • manualny - ustawienia pracy ( poziom wentylacji, grzanie, chłodzenie) brane są z bierzącego programu pracy HeatManagera.
   Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu w wymaganym zakresie wentylacja zostaje wyłączona
  • pełny automat - poziom wentylacji jest ustawiony na podstawie bierzącego programu pracy.
   HeatManager resztę parametrów wentylacji dobiera tak, aby osiągnąć wymagany zakres temperatury w pomieszczeniach najmniejszym kosztem zużycia energii grzania lub chłodzenia.
   Po osiągnięciu wymaganej temperatury wentylacja zatrzymuje się
 • sterowanie pompą chłodnicy , nagrzewnicy obiegu powietrza
 • wbudowany zaawansowany kalendarz - terminarz 248 pozycji do uruchomienia zdarzeń systemu
 • sterowanie wentylatorem pomocniczym gruntowego wymiennika ciepła (GWC)
 • przełączenie siłownika czerpnia / GWC
 • sygnalizacja poziomu nagrzania i stanu kominka
 • wbudowane 3 ściemniacze PWM, które wraz z driverami mogą umożliwić płynną regulację prędkości wentylatorów DC
 • podstawowa obsługa dowolnego rekuperatora,
  • poziom 1,2,3
  • wyłączenie wymiennika obrotowego (włącz / wyłącz)
  • włącz / wyłącz
 • sterowanie wentylatorami wspomagającymi pracę rekuperatora
 • posiada wbudowane funkcje samokontroli, testu komunikacji, watch dog timer, zabezpieczenia przed zawieszaniem. Urządzenie resetuje się w przypadku braku komunikacji
 • sterowanie wentylacją - system z rekuperatorem Amalva Rego HV400 lub kompatybilne (zaawansowane sterowanie poprzez RS-232 TTL)
  • włączenie / wyłączenie
  • wybór trybu pracy automatyczny / manualny
  • włączenie / wyłączenie wewnętrznego wymiennika ciepła (tryb zima / lato)
  • zaprogramowanie automatycznego termostatu rekuperatora
  • sterowanie biegami 1,2,3
 • sterowanie siłownika czerpnia / GWC
 • analizowanie nagrzania zbiornika buforującego gorącą wodę CWU / CO
 • sterowanie siłownika bypass'u wymiennika rekuperatora.
 • sterowanie kolektorami słonecznymi (pompa przetaczająca wodę)
 • sterowanie kominkiem (z płaszczem wodnym i DGP - dystrybucją gorącego powietrza)
  • sterowanie wentylatorami wspomagającymi
  • sterowanie wentylatorem DGP
  • sterowanie pompą
 • sygnalizacja poziomu nagrzania bufora ciepła
 • sterowanie adaptacyjne zaworem trójdrożnym elektrycznym, regulowanie temperatury wody zasilającej nagrzewnicę wodną (do podgrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń), kaloryfery lub ogrzewanie podłogowe