Sterownik bram rolet markiz - ExternalManager (EM). Systemu zabezpieczeń Inteligentnego domu eHouse.


ExternalManager służy do sterowania urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: rolety, markizy, furtki, drzwi, bramy i gniazdka zewnętrzne.
Dodatkowo w połączeniu z modułami InputExtender'ów stanowi zintegrowany system zabezpieczeń, sterowany spoza strefy chronionej.

Produkt wycofany z produkcji, został zastąpiony przez CommManager


Cechy i możliwości ExternalManager'a:
 • posiada wbudowane funkcje samokontroli, testu komunikacji, watch dog timer, zabezpieczenia przed zawieszaniem.
  Urządzenie resetuje się w przypadku braku komunikacji
 • sterowanie 3 ściemniaczami regulującymi poziom oświetlenia w pomieszczeniach (wyjścia PWM)
 • wyjście Syrena do sterowania syreną i / lub do podłączenia z zewnętrznym systemem alarmowym lub nadajnikiem do stacji monitoringu
 • 45 możliwych stref (profili ochrony). Uprawnienia definiowane niezależnie dla każdego wyjścia alarmowego (syrena, lampa), w każdej strefie i dla każdego wejścia czujnikowego
 • posiada 2 wyjścia cyfrowe zgodne ze standardem RommManagera (bezpośrednio do podłączenia przekaźników włączających odbiorniki energii).
  Wyjścia te mogą również zostać wykorzystane do blokowania zewnętrznych gniazdek przez system alarmowy
 • wbudowany Interfejs RS485 - magistrala systemu eHouse
 • posiada funkcje upgrade'u oprogramowania sterownika i zwiększania jego funkcjonalności w przypadku wypuszczenia nowych wersji firmware'u, bez konieczności wymontowywania sterownika - bezpośrednio z poziomu aplikacji eHouse
 • posiada programowany kalendarz - terminarz do uruchomienia zdarzeń systemowych ExternalManagera (248 pozycji)
 • definiowanie praw dostępu (program rolet, wyjść + strefa zabezpieczeń) niezależnie dla każdego pilota RF i wszystkich kombinacji przycisków (6)
 • możliwe jest zaprogramowanie pilotów w standardzie Keeloq indywidualnym kodem (układy HCSxxx)
 • 24 programy ExternalManager'a (przełączenie rolet, markiz, bram, furtek, wyjść + strefa zabezpieczeń)
 • posiada 12 wejść cyfrowych, do podłączenia zewnętrznych włączników, czujników cyfrowych, którym można przyporządkować zdarzenia systemowe ExternalManagera
 • wbudowany Interfejs RS232-TTL do instalacji InputExtenderów (IE / IE2)
 • chwilowe sterowanie elektromagnesami (furtki)
 • współpraca z maksymalnie 3 InputExtender'ami (system alarmowy)
 • posiada 8 wejść analogowych do pomiaru wartości z czujników analogowych (np. temeratura, oświetlenie) z programowanymi progami (min, max), którym można przyporządkować zdarzenia systemowe ExternalManagera
 • wbudowany odbiornik RF (sygnału radiowego z dynamicznym kodem w systemie KEELOQ na licencji firmy Microchip) - obsługa do 31 pilotów
 • wyjście Lampa np. do sterowania oświetleniem ostrzegawczym w sygnalizatorze alarmu
 • wyjścia cyfrowe pracują w trybie współpracy z roletami, markizami, bramami wjazdowymi, garażowymi, innymi napędami w standardzie Somfy (14 niezależnych systemów rolet). Dostępne funkcje sterowania napędami:
  • brak ruchu (brak impulsu na obu liniach)
  • otwórz (linia sterująca B impuls ok 2s)
  • zamknij (linia sterująca A impuls ok 2s)
  • stop (linia A i B impuls ok 2s)