Konwerter RS232 / RS485. Podłączenie systemu inteligentnego domu eHouse do komputera PC.


Konwerter RS232 / RS485 jest modułem służącym do podłączenia magistrali danych Inteligentnego domu, budynku eHouse 1 bezpośrednio do komputera PC, do portu szeregowego RS232C.
Jest on wymagany w wersji systemu eHouse 1.
Pozwala wielokrotnie zwiększyć prędkość i długość linii sterujących, zmniejszyć wpływ błędów i jednoczesną pracę wielu urządzeń na jednej magistrali.
Maksymalna ilość urządzeń systemu eHouse 1 pracujących na magistrali wynosi 250, a jej teoretyczna długość to 1km.