Miniaturowe piloty IR/RF do sterowania Inteligentnym budynkiem eHouse.


System automatyki domu eHouse dodatkowo może być obsługiwany przez miniaturowe piloty 4-tero przyciskowe wysyłające sygnały podczerwieni lub radiowe w zależności od kombinacji naciśniętych przycisków.
Dla sygnału podczerwieni generowany jest kod zmieniający bierzący program RoomManager'a, LevelManager'a, EthernetRoomManager'a na kolejny.
Dla sygnału radiowego piloty pracują z dynamicznym kodem (zmiennym) KEELOQ na licencji firmy Microchip.
Sygnał radiowy jest wykorzystywany do sterowania ExternalManager'a i systemu zabezpieczeń.
Dla każdej potrójnej kombinacji przycisków można zdefiniować program dla rolet, bram, markiz, furtki, wyjść oraz strefy zabezpieczeń.