System alarmowy InputExtender (IE) / InputExtender Bis (IE2) oraz Expander (X). System zabezpieczeń zaimplementowany w Inteligentnym domu Inteligentnym budynku eHouse.Produkt wycofany z produkcji, został zastąpiony przez CommManager

InputExtender'y, są rozszerzeniem ExternalManager'a i razem stanowią zintegrowany system alarmowy.
Możliwości i cechy InputExtender'ów:
 • wbudowane złącza telefoniczne RJ-11 dla ułatwienia instalacji czujek alarmowych
 • zintegrowany system zabezpieczeń (rozszerzenie ExternalManager'a)
 • posiada 1 wejście analogowe - Sabotaż
 • posiada 28 wejść do podłączenia czujek alarmowych (IE)
 • posiada 14 wyjść do bezpośredniego sterowania przekaźników (IE2), wyjścia powiązane z aktywnością odpowiednich wejść czujek alarmowych indywidualnie definiowanych dla każdej strefy zabezpieczeń
 • wbudowane 14 wejść do podłączenia czujek alarmowych (IE2)
 • posiada wyjście Światło ostrzegawcze
 • wbudowane wyjście Syrena alarmowa
 • posiada wyjście Wczesne Ostrzeganie
Wyjścia Alarm i Syrena uruchamiane są najwcześniej 1 minutę po zmianie strefy jeśli zostanie wykryta aktywność czujki alarmowej sprawdzanej w danej strefie zabezpieczeń.
Po upłynięciu w/w czasu alarm jest aktywowany natychmiast.
Aktywność wyjść kończy się ok 5 minut po dezaktywacji wszystkich czujek alarmowych sprawdzanych w danej strefie zabezpieczeń.
Wyjście wczesnego ostrzegania uruchamiane jest natychmiast po wykryciu aktywności czujki w danej strefie zabezpieczeń.
Aktywność tego wyjścia kończy się ok. 10 sekund po dezaktywacji wszystkich sprawdzanych czujek w danej strefie zabezpieczeń.
Wyjście to sygnalizuje aktywne czujki po zmianie strefy i umożliwia wyłączenie alarmu oraz usunięcie przyczyny zanim uaktywnione zestaną syrena alarmowa, światło ostrzegawcze czy monitornig.

Expander jest modułem integrującym cały system alarmowy w systemie eHouse 1.
Cechy Expander'a:
 • zapewnia zasilanie układu alarmowego oraz konwertera RS232 / 485
 • komplet gniazd do wzajemnego połączenia systemu zabezpieczeń:
  • ExternalManagera
  • Oświetlenia Alarmowego
  • Syreny
  • InputExtender'ów 1-3
  • Wczesnego ostrzegania
 • zawiera przekaźniki do bezpośredniego włączania:
  • oświetlenia alarmowego
  • syreny
  • wyjścia wczesnego ostrzegania
  • 2 wyjść zwykłych ExternalManager'a