Sterowniki automatyki budynku eHouse


Inteligentny Dom eHouse jest oparty sterownikach mikroprocesorowych zapewniających dużą ilość zasobów sprzętowych w ramach pojedyńczego sterownika:
 • wyjść cyfrowych
 • wyjść ściemniaczy PWM
 • wejść pomiarowych przetwornika Analogowo - Cyfrowego
 • wejść cyfrowych

Dzięki takiej architekturze możliwe jest uzyskanie wielokrotnie tańszego systemu automatyki budynku przy zachowaniu podobnej funkcjonalności, w stosunku do systemów typu EIB, KNX i podobnych opartych na zasadzie "1 urządzenie sterowane + 1 modem komunikacyjny".

W architekturze systemu eHouse - lokalnych sterowników pomieszczeń, sterowniki samodzielnie wykonują swoje zaprogramowane funkcje nie zależnie od siebie i mogą pracować nawet:
 • bez magistrali komunikacyjnej rozłożonej po domu, budynku
 • nie zależą od innych uszkodzonych modułów jak inteligentne włączniki czy czujniki sieciowe
 • przy uszkodzeniach przewodów komunikacyjnych
 • przy uszkodzeniach innych sterowników blokujących transmisję

Zastosowanie sterowników pokojowych do sterowania lokalnego pomieszczeniem jest najbardziej naturalnym podziałem na urządzenia do automatyki budynku ze względu na zarządzanie.
Pozwala na poprawne sterowanie pilotem podczerwieni (Sony - SIRC) danego sterownika - pomieszczenia (w zakresie jego widzialności).

W innych przypadkach sterowanie podczerwienią wymagało by:
 • stosowania drogich i niezbyt wygodnych paneli do sterowania podczerwienią
 • zastosowania oddzielnej instalacji dla odbiorników podczerwieni
 • oraz pamiętania wszystkich kombinacji kodów pilota sterującego

Każdy sterownik systemu eHouse posiada:
 • wbudowany terminarz - kalendarz do uruchamiania zdarzeń programowanych w czasie
 • zestaw zdarzeń charakterystycznych dla danego typu sterownika np:
  • zmiany parametrów ogrzewania
  • włączenie/wyłączenie/przełączenie wyjścia
  • włączenie, wyłączenie, przełączenie, ściemnienie, rozjaśnienie wyjścia ściemniacza PWM
  • wykonanie programu
 • wejścia cyfrowe o programowanej indywidualnej funkcjonalności zależnej od typu sterownika
 • wejścia pomiarowe o programowanej funkcjonalności zależnej od rodzaju sterownika
 • możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania
 • wbudowane funkcje samokontroli, zabezpieczenia przed zawieszaniem i resetu awaryjnego
 • interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet


Sterowniki posiadają wgrane oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie połączenie z panelami zarządzającymi po Ethernecie, WiFi, Internecie, LAN lub RS485 w zależności od architektury systemu.

Duży zapas wyjść i wejść pozwala na znaczne podniesienie komfortu użytkowania systemu inteligentnego domu i elastyczniejsze wykonanie instalacji systemu w stosunku do "instalacji blokowych" (np. jedno pomieszczenie - jedno oświetlenie centralne) , opartych na systemach, w których płaci się za każde wyjście czy wejście.
Możliwe jest na przykład realizacja kilkunastu niezależnych obwodów sterowania oświetlenia LED zarządzanych z jednego sterownika pokojowego RoomManagera oraz realizacja sterowania niezależnego paroma sekcjami ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.

W przypadkach specjalnych, przy dużych zamówieniach możliwa jest realizacja indywidualnych i dedykowanych algorytmów sterowania, zaimplementowanych w sterowniki, pracujące w systemie eHouse.

Firmware sterowników jest w ciągłej fazie rozwoju aby umożliwić implementację nowych algorytmów oraz zwiększenie funkcjonalności w ramach aktualnej wersji hardware'u sterowników.
W połączeniu z możliwością upgradu oprogramowania sterowników bezpośrednio z komputera PC, możliwe jest utrzymanie modułów eHouse w najnowszej wersji oprogramowania, bez konieczności wymiany ich na nowe (co jest praktykowane w innych systemach).

Sterowniki Inteligentnego Domu eHouse


automatyka domu - Sterowniki eHouse