Pakiet oprogramowania systemu Inteligentnego domu budynku eHouse do konfiguracji wizualizacji i sterowania


Oprogramowanie dołączone do systemu eHouse umożliwia znaczne zwiększenie funkcjonalności sterowników oraz stanowi "bramę na świat" w dla systemu inteligentnego domu w wersji eHouse 1.
Dodatkowo realizuje funkcje multimedialne, wizualizację, sterowanie graficzne i tekstowe na wiele sposobów przez rozmaite media transmisyjne.
Posiada funkcję samokontroli i monitoringu zapewniające ciągłą i bezawaryjną pracę całego systemu eHouse.

Cechy i możliwości pakietu oprogramowania systemu eHouse:
 • edycja i tworzenie zdarzeń systemowych
 • ciągłe monitorowanie stanu wszystkich urządzeń (restart w razie potrzeby)
 • aplikacja MobileRemoteManager (Windows Mobile) do sterowania graficznego i tekstowego z telefonu komórkowego lub PDA (przez WiFi, SMS, eMail)
 • przesyłanie danych między modułami systemu
 • generowanie obrazów do wizualizacji zdarzeń
 • oprogramowanie dla przeglądarek WWW do sterowania graficznego i wizualizacji Online: HTML, SVG, JavaScript, XML: przykład działąjącego demo systemu eHouse Inteligentny budynek demo
 • pośredniczenie w przekazywaniu sygnałów i zdarzeń między urządzeniami
 • monitorowanie pracy wszystkich aplikacji systemu eHouse i ewentualne ponowne uruchomienie (w celu zapewnienia ciągłej i stabilnej pracy systemu)
 • odbieranie zdarzeń z urządzeń zewnętrznych z telefonów komórkowych poprzez BlueTooth, SMS lub Internet, eMail
 • sterowanie aplikacją WinAmp (współpraca z pilotem do systemu eHouse przy odtwarzanu muzyki)
 • aplikacja Java (MIDP 2.0) do sterowania tekstowego z telefonów komórkowych, PDA, SmartPhone, TouchPhone (poprzez BlueTooth, SMS, eMail)
 • oprogramowanie Android dla smartfonów, i tabletów do wizualizacji i sterowania graficznego przez SMS, Wifi, Internet, Email dla wszystkich wersji systemów
 • nadawanie nazw wszystkich urządzeń i sygnałów w systemie eHouse
 • konfiguracja sterowników (RoomManager, ExternalManager, InputExtender, HeatManager)
 • oprogramowanie OpenSource dla developerów i amatorów w językach: Java, C#,C,C++,HTML,SVG, JavaScript do kompleksowego sterowania i integracji wszystkich wersji systemu eHouse: eHouse1 (RS485) , Ethernet eHouse, eHouse4CAN
 • wysyłanie SMS'ów z systemu oraz powiadomień o alarmie
 • odtwarzanie komunikatów akustycznych
 • ustawianie i synchronizacja czasu urządzeń
 • synchronizowanie logów i plików znacznikowych na serwer WWW / FTP
 • tworzenie logów systemowych
 • komunikację z urządzeniami systemu eHouse
 • załadowanie nowej wersji oprogramowania (firmware'u) wszystkich urządzeń (sterowników)
 • aplikacje pomocnicze do tworzenia indywidualnych obrazów wizualizacji i sterowania
 • odbieranie komend z paneli TCP / IP oraz wysyłanie statusu urządzeń do paneli wizualizujących
 • wizualizacja stanu inteligentnego domu i sterowanie graficzne
 • edycja i tworzenie zdarzeń czasowych i terminarza
 • Oprogramowanie inteligentnego domu Java Wizualizacja, zarządzanie i sterowanie graficzne
 • skrypty do sterowania domem - graficznego i tekstowego z przeglądarek internetowych
 • generowanie akustycznych sygnałów zdarzeń
 • dekodowanie sygnałów pilotów podczerwieni
 • makra CorelDraw do tworzenia indywidualnej wizualizacji i sterowania graficznego dla systemu eHouse
 • oprogramowanie serwera eHouse4cServer dla systemu Linux na różne platformy sprzętowe począwszy od RasperyPi, Komputery PC 32, 64 bitowe, integrujące wszystkie wersje systemu eHouse: Inteligentny Dom eHouse Server
 • zdalne uruchamianie zdarzeń we wszystkich urządzeniach